Tag: Austin Gatt

Austin Gatt ordnat iħallas €1,000

Marlene Mizzi, li dak iż-żmien kienet isservi bħala Chairperson tas-Sea Malta, qalet li l-kummenti li ta Austin Gatt huma libellużi

Austin Gatt nefaq €18,000 f’ sitt titjiriet

Titjira lejn Gothenburg swiet €6,632 filwaqt li titjira lejn Londra dwar l-Arriva swiet €1,929

Laqgħa PAC: Rakkomandazzjoni dwar ix-xiri taż-żejt ppreżentati fil-Parlament fl-2006

Waqt il-laqgħat ta’ nhar it-Tnejn, meta għal seba’ sigħat xehed l-Awditur Ġenerali, spikka l-għaliex l-Enemalta ma żammitx il-minuti tal-laqgħat.

Dr Paul Borg Olivier ma jaqbilx mal-kariga l-ġdida ta’ Dr Franco...

Dr Paul Borg Olivier jesprimi d-diżapprovazzjoni tiegħu fil-kariga l-ġdida ta' Dr Franco Debono.

Għada mistennija tiġi ppreżentata l-kwerela kontra l-Ministru Austin Gatt

Jidher li kawżi ta’ libell jew kawżi marbuta mal-Liġi tal-Istampa se jiġu appuntati għal wara l-elezzjoni tad-9 ta’ Marzu.

Aġġornata (2): ‘Thewdin ta’ min ma fadallux argumenti’ – Dr Joseph...

L-avukat David Farrugia Sacco jħabbar li flimkien mad-deputat Evarist Bartolo u l-avukat Manwel Mallia se jieħdu passi legali permezz ta’ kwerela kriminali kontra l-Ministru Austin Gatt li qalu li infamahom li għamlulu frame-up

“Kien hemm frame-up fuqi bl-emails” – Dr Austin Gatt

Il-Ministru Austin Gatt jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li fiha jgħid li għandu f'idejh rapport lest dwar is-suspetti fondati tiegħu li sar frame-up fuqu maħsub biex iċappsu mal-kwistjoni taż-żejt

Il-Ministru Gatt jgħaddi d-dettalji dwar il-kont bankarju lill-Kummissarju

Il-Ministru għadda din l-informazzjoni biex il-Kummissarju jaċċerta ruħu li ma kien hemm ebda tranżizzjoni ta’ flus relatata mal-każ tax-xiri taż-żejt tal-Enemalta.

L-assi ta’ Austin Gatt f’bank Svizzeru qatt ma ġew dikjarati –...

Waqt li kien qiegħed jitkellem f’attivita’ politika, Dr Muscat qal li dan kollu jkompli jqajjem iktar suspetti

Aġġornata: Il-Ministru Austin Gatt jissuspetta li l-imejls dwaru huma ‘frame-up’

Preżenta l-imejls li ġew ippublikati fil-Malta Today u t-Times of Malta, u qal li fl-imejls infushom hemm inkosistenzi fil-kitba, l-indirizz u d-data