Tag: Arċisqof Pawlu Cremona

L-Arċisqof Emeritu f’Lourdes ma’ 192 Malti

192 pellegrin Malti ħadu sehem f'pellegrinaġġ f'Lourdes immexxi mill-Arċisqof Emeritu Mons Pawlu Cremona organizzat mill-Assoċjazzjoni Voluntarji Lourdes (AVL).Dan il-pellegrinaġġ għall-morda li jsir kull sena...

Filmat: “Tinsewx lill-Insara ppersegwitati” – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna mexxa l-pellegrinaġġ aktar kmieni llejla, akkumpanjat mill-Arċisqof Emeritu Pawlu Cremona. Flimkien man-nies miġbura, l-Arċisqof fakkar għat-talb għall-Insara ppersegwitati.

Filmat: “Il-kelma, il-qalb u t-tbissima kienu ta’ faraġ għal ħafna.” –...

L-Amministratur Appostoliku qal li l-Mulej jagħmel minn kollox biex jieħu ħsiebna u ma jħallinix waħedna. Kien għalhekk, skont l-Isqof Scicluna, li bagħat lill-Arċisqof Emeritu fostna l-Maltin.

Il-Knisja tirringrazzja lill-Arċisqof Emeritu b’attivitajiet għat-tfal, żgħażagħ u kulħadd

​Il-Knisja f’Malta se tirringrazzja u ssellem lill-Arċisqof Emeritu, il-Mons. Pawl Cremona, għall-Episkopat tiegħu, fi tliet attivitajiet iktar tard dan ix-xahar.

​Talb apposta għall-ħatra tal-Arċisqof il-ġdid

Il-Kurja ħabbret li se jsir talb apposta fil-quddies sakemm jinħatar Arċisqof ġdid għall-Knisja f’Malta.

L-Arċisqof Cremona jirringrazzja lis-saċerdoti personalment

F’ittra mibgħuta lis-saċerdoti kollha, l-Arċisqof Pawlu Cremona irringrazzjahom għall-għajnuna li dejjem tawh matul is-snin li serva bħala l-Isqof tagħhom. Din l-ittra intbagħtet illum wara li tħabbret ir-riżenja tiegħu.

Filmat: ​Il-Papa Franġisku jaċċetta r-riżenja tal-Arċisqof Pawlu Cremona

In-Nunzju Appostoliku Aldo Cavalli dalgħodu ħabbar li l-Papa Frangisku aċċetta r-riżenja tal-Arċisqof Pawlu Cremona. Mons. Cremona rriżenja minħabba raġunijiet ta’ saħħa.

​Kummissjoni tal-Knisja tħeġġeġ iktar attenzjoni lill-intrapriżi ż-żgħar

Il-Kummissjoni Pastorali fid-Dinja tax-Xogħol ħeġġet il-ħarsien tal-valuri li jduru madwar il-bniedem, iktar milli l-qliegħ finanzjarju.

Logo ġdid għad-Dar tal-Providenza li jirrifletti l-valuri moderni dwar diżabilità

L-Arċisqof Pawlu Cremona ppreżenta trofew lil Sean Cini, ir-rebbieħ tal-kompetizzjoni ta’ disinn ta’ logo ġdid għad-Dar tal-Providenza, li beda jintuża hekk kif id-Dar qed tħejji ruħha għall-50 Anniversarju mit-twaqqif tagħha f’Settembru 1965.

Xogħol l-edukatur hu li jlaqqa’ l-istudenti mal-verità – L-Isqof Grech

Xogħol l-edukatur hu li jgħin lill-istudenti jiltaqgħu u jikkonfrontaw irwieħhom mal-verità li tagħmilhom ħielsa - l-Isqof Mario Grech.