Tag: Arċisqof Charles Scicluna

Filmat: “Ma nistgħux ngħixu bħal aħwa jekk ma naħfrux lil xulxin”...

Il-bnedmin ma jistgħux jgħixu bħal aħwa jekk ma jaħfrux lil xulxin. Dan qalu l-Arċisqof Charles Scicluna fl-omelija tiegħu hu u jiċċelebra l-Quddiesa fil-festa liturġika ta’ Kristu Re, fil-Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid.

Rappreżentanza ċkejkna minn kull parroċċa għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re

L-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi qegħdin jistiednu rappreżentanza ċkejkna minn kull parroċċa għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Kristu Re nhar il-Ħadd li ġej.

‘Fil-Mulej jgħixu għal dejjem:’ ir-riflessjoni tal-Arċisqof f’Jum il-Mejtin Kollha

F’quddiesa fejn attendew qraba tal-vittmi tal-Covid-19 fl-okkażjoni tat-Tifkira tal-Mejtin Kollha, l-Arċisqof Charles Scicluna fittex li joffri kliem ta' faraġ lil kull min esperjenza l-mewt tal-maħbubin tiegħu.

Ħtieġa ta’ kwalità aħjar fix-xandir lokali – L-Arċisqof waqt żjara mill-Awtorità...

L-Arċisqof Charles Scicluna tkellem dwar il-ħtieġa ta’ kwalità aħjar fix-xandir lokali b’mod ġenerali. Dan ħareġ fi stqarrija mill-Awtorità tax-Xandir wara żjara kordjali li għamlet lill-Arċisqof fl-okkażjoni tad-59 anniversarju mit-twaqqif tagħhom.

Jinħatru żewġ kappillani ġodda fil-Gżira u Ħal Għaxaq

L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar żewġ kappillani ġodda, wieħed fil-Parroċċa tal-Gżira u ieħor għall-Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq.

“Evitaw preġudizzji razzisti, agħdru” – L-Arċisqof lill-AFM

“Aqdu mingħajr ma tħarsu lejn l-uċuh. Ħarsu lejn il-kuxjenza tagħkom”

Ġudizzju ġust iħalli fl-Imħallef sens ta’ serenità – L-Arċisqof

Meta Imħallef jagħmel ġudizzju ġust, dan iħalli fih sens ta’ serenità. Dan qalu l-Arċisqof Charles Scicluna hu u jiċċelebra Quddiesa fil-ftuħ tas-Sena Forensi fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

“Il-lezzjoni tal-lum hija: Aħfer dejjem” – l-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna sostna li l-lezzjoni mill-Evanġelju tal-lum hija waħda, li Alla qed jitlob lill-bniedem biex ma jwebbisx qalbu u dejjem jaħfer lil ħaddieħor.

Il-pandemija għallmitna nagħmlu kont mal-biżgħat tagħna – L-Arċisqof

L-Arċisqof Charles Scicluna qal li jekk hemm xi ħaġa li l-bniedem tgħallem mill-pandemija hija dik li jagħmel kont mal-biżgħat tiegħu stess. Dan qalu waqt il-Quddiesa mill-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur f’Ħal Lija dalgħodu.

Filmat: L-Arċisqof jappella biex kulħadd jagħti sehmu fil-pandemija

L-Arċisqof ta’ Malta Charles Scicluna appella lill-poplu Malti u Għawdxi biex kulħadd jagħmel il-parti tiegħu sabiex flimkien negħlbu l-pandemija.