Tag: Arcidjocesi Ta Malta

Il-Katidral tal-Imdina jiftaħ matul il-lejl għall-qrar

Fil-lejl ta’ bejn il-Ġimgħa u s-Sibt li ġej, 29 u 30 ta’ Marzu 2019, il-Katidral tal-Imdina se jkun miftuħ għall-qrar. Skont stqarrija mibgħuta mill-Arċidjoċesi...

Il-Kummissjoni tal-Knisja tipproponi soluzzjonijiet għall-Ewropa

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta pproponiet soluzzjonijiet li għandha bżonn l-Ewropa li huma fidili lejn twemmin Kattoliku. Dawn inħarġu fi...

Filmat: “Il-Knisja trid tkun dejjem miftuħa għad-djalogu mas-soċjetà” – Dr Delicata

Il-Knisja trid tkun dejjem miftuħa għad-djalogu mas-soċjetà skont Dr Nadia Delicata. Dan sabiex il-bniedem ikun dejjem aktar kuntent, ferħan u jħoss sens qawwi ta’...

X’tista’ tagħmel inti għall-għaqda fost l-Insara għall-2019?

L-insara kollha madwar id-dinja qed jiġu mħeġġa jingħaqdu f’ġimgħa ta’ talb għall-għaqda fost l-Insara. Dan ħareġ fi stqarrija mill-Arċidjoċesi ta’ Malta li spjegat li l-ġimgħa...

“L-iżvilupp sostenibbli għandu jiddaħħal fil-portafoll tal-PM” – KA

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) sostniet li l-iżvilupp sostenibbli għandu jiddaħħal fil-portafoll tal-Prim Ministru.Fi stqarrija dwar l-eżerċizzju ta’ konsutlazzjoni dwar il-Viżjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli għall-Gżejjer Maltin...

Direttur ġdid għal Caritas Malta

L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna ħatar lil Anthony Gatt bħala d-Direttur il-ġdid tal-entità tal-Knisja Caritas Malta.Anthony Gatt se jkompli jaħdem biex il-Knisja, permezz tal-Caritas,...

32 sena ilu, l-Arċisqof sar sarċedot

Bħal lum 32 sena, l-Arċisqof Charles Scicluna ġie ordnat sarċedot mill-Arċisqof Ġużeppi Mercieca.L-Arċisqof twieled f’Toronto fil-15 ta’ Mejju 1959 u ġie joqgħod f’Malta flimkien...

Filmat: “Nawgura lill-Arċisqof-elett li jkun missier tagħna s-saċerdoti” – Mons. Paul...

Monsinjur Vella spjega li meta kienu għadhom is-Seminarju hu kien sentejn qabel l-Isqof Scicluna

L-Arċisqof isejjaħ għal aktar għaqda nazzjonali

Fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija, ħsibijiet l-Arċisqof Pawlu Cremona marru wkoll fuq il-vjolenza u t-tbatija li għaddejjin minnha nies oħra tal-Mediterran, u sostna li "l-esperjenza tal-konflitti mdemmija għandhom jiftħulna għajnejna biex napprezzaw is-siwi tal-paċi u tal-Għaqda Nazzjonali".

Filmat: L-iskola tas-Sacred Heart tgħaddi f’idejn l-Arċidjoċesi

Ġie ffirmat ftehim mal-Arċidjoċesi ta’ Malta biex il-Fondazzjoni li tmexxi l-iskola Sacred Heart tgħaddi fir-responsabbilità tal-Arċisqof ta’ Malta.