Tag: APS Bank

Riforma fil-Kumitati tal-Bord u tat-Tmexxija tal-Grupp APS

Dak li qabel kien il-Kumitat tal-Governanza u Kondotta issa ġie maqsum fi tnejn. Din hi l-ewwel darba li bank Malti kellu Kumitat ESG.

Issir il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-APS Funds SICAV plc

Fil-Laqgħa Ġenerali Annwali ġew ukoll maħtura mill-ġdid is-Sur Tony Mejlaq, is-Sur Joseph Portelli u s-Sur Etienne Borg Cardona bħala Diretturi tal-APS Funds SICAV p.l.c., u reġgħu nħatru Deloitte Audit Ltd bħala awdituri tal-Kumpanija.

Taħdita mill-APS dwar l-ekonomija ċirkolari

Is-17-il taħdita fis-serje tal-APS se tkun ippreżentata minn Corinne Fenech, il-fundatriċi ta’ TinkTings.com.

L-APS Bank iħabbar riżultati pożittivi għall-ewwel nofs tal-2020 minkejja t-tħassib dwar...

L-Assi Totali tal-Grupp fit-30 ta’ Ġunju 2020 ammontaw għal €2.3 biljun, tkabbir ta’ €119-il miljun jew 5.5% fuq il-31 ta’ Diċembru 2019.

Filmat: L-APS jaspira li jkun il-bank tal-komunità f’Malta

Ippreżentat ir-rapport annwali tal-bank għas-sena 2018

Is-servizzi tal-Bank APS lura għan-normal

Il-Bank APS avża lill-pubbliku li s-servizzi bankarji tiegħu ġew lura għan-normal. Dan ġie kkonfermat permezz ta’ stqarrija fejn ġie spjegat ukoll li l-bank se...

Ħajja ġdida għal tliet pitturi fil-Kurja

Tliet pitturi tas-seklu 18 li jinsabu fil-Kurja tal-Arċisqof ġew restawrati u se jkunu nawgurati nhar il-Ġimgħa. It-tliet pitturi juru x-xbihat tal-Immakulata Kunċizzjoni, tal-Madonna tar-Rużarju...

​Kewkba għall-Istrina

Sitt kantanti popolari ngħaqdu biex irrekordjaw 12-il għanja tal-Milied bil-għan li jinġabru fondi għall-Malta Community Chest Fund u għall-Istrina.

Żewġ ġenerazzjonijiet ta’ artisti Maltin fi ktieb ġdid

Dan il-proġett ta’ pubblikazzjoni tal-biografiji t’artisti Maltin u uliedhom se jkun mqassam fuq tliet snin.