Tag: APS Bank

L-APS Bank iħabbar riżultati pożittivi għall-ewwel nofs tal-2020 minkejja t-tħassib dwar...

L-Assi Totali tal-Grupp fit-30 ta’ Ġunju 2020 ammontaw għal €2.3 biljun, tkabbir ta’ €119-il miljun jew 5.5% fuq il-31 ta’ Diċembru 2019.

Filmat: L-APS jaspira li jkun il-bank tal-komunità f’Malta

Ippreżentat ir-rapport annwali tal-bank għas-sena 2018

Is-servizzi tal-Bank APS lura għan-normal

Il-Bank APS avża lill-pubbliku li s-servizzi bankarji tiegħu ġew lura għan-normal. Dan ġie kkonfermat permezz ta’ stqarrija fejn ġie spjegat ukoll li l-bank se...

Ħajja ġdida għal tliet pitturi fil-Kurja

Tliet pitturi tas-seklu 18 li jinsabu fil-Kurja tal-Arċisqof ġew restawrati u se jkunu nawgurati nhar il-Ġimgħa. It-tliet pitturi juru x-xbihat tal-Immakulata Kunċizzjoni, tal-Madonna tar-Rużarju...

​Kewkba għall-Istrina

Sitt kantanti popolari ngħaqdu biex irrekordjaw 12-il għanja tal-Milied bil-għan li jinġabru fondi għall-Malta Community Chest Fund u għall-Istrina.

Żewġ ġenerazzjonijiet ta’ artisti Maltin fi ktieb ġdid

Dan il-proġett ta’ pubblikazzjoni tal-biografiji t’artisti Maltin u uliedhom se jkun mqassam fuq tliet snin.

L-APS jiftaħ fergħa ġdida f’Ħ’Attard

Iċ-Ċermen tal-APS E.P. Delia sostna li l-esperjenza tal-bank fl-inħawi tal-Pitkali għal aktar minn 17-il sena wasslet biex il-bank jinvesti f’fergħa fiċ-ċentru ta’ Ħ’Attard biex jagħti servizz aħjar lil klijenti.

Poeżiji għat-tfal biex jgħinu lit-tfal fil-bżonn

Ġew ippreżentati mal-1,500 CD bil-poeżiji għat-tfal li se jitqassmu lill-għalliema tal-iskejjel primarji kollha.

Inawgurata Wirja tal-Arti mill-Bank APS

Matul il-jum tal-Ġimgħa tniediet it-tielet wirja tal-Arti fl-Uffiċju Ewlieni tal-Bank APS fis-Swatar

L-APS jirreġistra profitt ta’ €9.9 miljun

Ir-Rapport Finanzjarju Annwali għall-2012 ġie ppreżentat waqt il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-APS Bank nhar il-Ġimgha 26 ta’ April 2013