Tag: Anthony Bezzina

Min ingħata Ġieħ ir-Repubblika?

Ta’ kull sena, f’Jum ir-Repubblika, il-President ta’ Malta jagħti ġieħ pubbliku lil għadd ta’ Maltin li jiddistingwu ruħhom f’oqsma differenti tal-ħajja. Dan jagħmlu b’ħatriet fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu jew fix-Xirka Ġieħ ir-Repubblika, jew bl-għoti tal-Midalja għall-Qlubija u tal-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika.

Filmat: “Fl-aħħar 10 snin it-teatru żviluppa ħafna”

Waqt Nitfa Kultura Frederick Zammit jilqa' mill-ġdid lil Anthony Bezzina li jitkellem dwar kif it-teatru f'Malta żviluppa f'dawn l-aħħar 10 snin.

Filmat: “Miċ-ċinema għat-teatru”

Waqt Nitfa Kultura Frederick Zammit jilqa' lill-Anthony Bezzina minn Masquerade li se jitkellem dwar il-produzzjoni Closer ta' Patrick Marber li fl-2004 kienet ukoll inħadmet...

Filmat: “Il-ballet mhux biss għat-tfajliet”

Waqt Nitfa Kultura, Anthony Bezzina jitkellem dwar id-diversi inizjattivi li l-kumpanija Masquerade qed toffri fis-sena l-ġdida, fosthom korsijiettal-ballet u jitkellem fuq il-fatt li kontra...

Filmat: “Missieri kien jgħidli ħallini minn dan iċ-ċajt”

Waqt Nitfa Kultura, Anthony Bezzina jitkellem ma' Frederick Zammit dwar l-importanza li nħeġġu lit-tfal minn etajiet żgħar jinteressaw ruħhom fl-arti filwaqt li jġedded il-memorji...