Tag: Amerikani

Tanker taż-Żejt Iranjan imwaqqaf f’Ġibiltà

Id-dipartiment tal-Ġustizzja Amerikan ħareġ mandat ta’ qbid għal tanker taż-żejt Iranjan, ġurnata biss wara li Imħallef f’Ġibiltà ordna r-rilaxx tiegħu.Il-Grace 1 supertanker li qed...

Koalizzjoni mmexxija mill-Amerikani tibda tirtira mis-Sirja

Il-koalizzjoni mmexxija mill-Istati Uniti biex tiġġieled lill-Istat Iżlamiku qalet li bdiet il-proċess tal-irtirar, b’uffiċjali jgħidu li qed jirtiraw il-makkinarju iżda mhux lit-truppi.L-aħbar tal-President Donald...

Hillary Clinton tista’ tkun il-President tal-Amerika

Il-President attwali tal-Amerika Barack Obama qal li Clinton tista' tkun president eċċellenti u hu mhux se jipprova jfixkilha.

Obama jgħid li l-indħil fl-Amerika Latina spiċċa

Il-President Barack Obama qal lill-mexxejja tal-Amerika Latina li spiċċa ż-żmien fejn l-Amerika tindaħal fi kwistjonijiet reġjonali.

50 sena wara l-kisba tad-dritt tal-vot

50 sena ilu f’Selma Alabama, mijiet ta’ nies ingħaqdu b’vuċi waħda kontra d-diskriminazzjoni razzjali li kienet issir ma' min għandu karnaġġjon skur, partikolarlment favur id-dritt tal-vot.

Il-President Sirjan ma jridx jikkopera mal-Amerikani

Il-President tas-Sirja Bashar al-Assad qal li l-Gvern Sirjan qed jirċievi messaġġi ta’ koalizzjoni mmexxija mill-Istat Uniti kontra l-grupp tal-Istat Iżlamiku.

It-twitter tal-militar Amerikan iħħekjat minn sorsi qrib l-IS

Messaġġ minnhom iffirmat Isis qed iwissi lis-suldati Amerikani biex jippreparaw ruħhom għax huma fil-qrib.

12/13/14 – l-aħħar data sekwenzjali tas-sena

Għal min jikteb id-data billi l-ewwel iniżżel ix-xahar, id-data ta’ llum hija l-aħħar data ta’ dan is-seklu li tista' tinkiteb f'din l-ordni: 12/13/14. Iċ-Ċiniżi mill-banda l-oħra jibdew bis-sena, ikomplu bix-xahar u bil-ġurnata.

Rekords fis-swieq finanzjarji Amerikani

Is-swieq Amerikani laħqu livelli rekord fl-aħħar jiem. Wara li f’Ottubru kienu ħadu daqqa ’l isfel, issa rkupraw sew. Dan jikkuntrasta ferm ma’ dak li qed jiġri fl-Ewropa.

It-turisti Amerikani jiżdiedu b’14% f’sena

It-turisti Amerikani lejn Malta fl-aħħar għaxar xhur żdiedu b’14.3% meta mqabbla mal-istess perjodu s-sena ta’ qabel.