Tag: Alternattiva Demokratika

L-Alternattiva Demokratika tgħid li l-proposti tal-Baġit mhumiex biżżejjed

L-Alternattiva Demokratika qalet li l-inizjattivi proposti fil-Baġit għas-sena d-dieħla ma jagħtux prijorità lill-enerġija effiċjenti u rinovabbli

AD dwar l-ilma: “Malta għandha bżonn politika sostenibbli”

Iċ-Ċerpersin ta’ Alternattiva Demokratika, Michael Briguglio, qal li l-pariri xjentifiċi tal-esperti bħal dawk tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ilma għandhom jittieħdu bis-serjetà mill-Gvern.

Alternattiva Demokratika tisħaq li għandha tieqaf il-kaċċa llegali

Alternattiva Demokratika saħqet li għandha titwaqqaf kull xorta ta’ kaċċa illegali u qalet li fil-manifest elettorali tagħha se tkun qed tindirizza din il-kwistjoni bi prominenza

AD dwar x’għandu jindirizza l-Baġit 2013

Alternattiva Demokratika qalet li l-baġit għas-sena d-dieħla għandu jindirizza l-isfidi soċjali, ekonomiċi u ambjentali li għandha Malta.

AD tgħid li ċ-ċentri tar-riżorsi jgħinu fl-inklużjoni tal-istudenti b’diżabiltà

Iċ-ċentru tar-riżorsi San Miguel jgħin fl-inklużjoni tal-istudenti b’diżabiltà fis-soċjetà, hekk kif id-drittijiet ta’ persuni b’diżabilta’ huma d-drittijiet bażiċi umanità

Alternattiva Demokratika kontra l-użu tal-annimali fiċ-ċirkli

Alternattiva Demokratika, tishaq li Malta m’għandhiex tippermetti li jiġu ċirkli li jużaw l-annimali.

“Il-Maltin li jgħixu barra m’għandhomx ikunu mċaħda mill-vot” – AD

L-Alternattiva qalet li jkun aħjar jekk il-Maltin jivvutaw mill-pajjiż fejn qiegħdin bħalissa u dan biex Malta ma tidħolx għall-ispejjeż tat-titjiriet.

Qed tkun proposta bidla fis-sistema tal-votazzjoni

Il-Ministru tal-Ġustizzja Chris Said ħabbar li lest jibda diskussjonijiet mal-Partit Laburista biex tinbidel il-liġi li qed tiċħad id-dritt tal-vot lil diversi persuni li jgħixu barra minn Malta.

“Iż-żgħażagħ ta’ sittax għandu jkollhom id-dritt tal-vot” – AD

Alternattiva Demokratika sostniet li hija l-uniku partit li jemmen li dawk li jagħlqu s-sittax -il sena, għandu jkollhom id-dritt li jivvutaw.

“In-nominazzjoni ta’ Tonio Borg hi problematika” – AD

In-nominazzjoni ta’ Tonio Borg hi problematika minħabba drittijiet ċivili. Alternattiva Demokratika sostniet li l-Ħodor Ewropej qed isibuha diffiċli biex jappoġġjaw in-nominazzjoni ta’ Tonio Borg bħala Kummissarju għall-Unjoni Ewropeja, minħabba kwistjonijiet marbuta ma’ drittijiet umani u ċivili.