Tag: Alla

Filmat: Is-sorijiet Agostinjani jiċċelebraw il-193 sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni

Is-sorijiet ta' Santa Monika jiċċelebraw l-anniversarju

Filmat: “Marija l-kewkba li tagħtina t-tama, anke f’pandemija” – L-Arċisqof

Mill-omelija tal-Arċisqof fil-festa ta' Marija Bambina

Seminarista fdat biex iressaq il-Kelma t’Alla lejn in-nies

L-Isqof Mario Grech jgħaddi l-Ministeru tal-Lettorat f'idejn Gabriel Vella

Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ħa l-aħħar nifs – L-Isqof Grech

L-Isqof t'Għawdex Mario Grech qal li Ġesù miet mewta psikoloġika qabel ma ħa l-aħħar nifs tiegħu u miet fiżikament, peress li ħassu waħdu meta...

Il-Papa jiltaqa’ mal-Forum tal-Assoċjazzjoni tal-Familji Taljani

Il-Papa Franġisku ltaqa’ mal-Forum tal-Assoċjazzjoni tal-Familji Taljani fl-okkażjoni ta’ għeluq il-25 sena tal-istess Forum li tilqa’ fi ħdanha l-għaqdiet kollha tal-Familji Taljani.Il-Papa saħaq li...

Kif Marija u Ġesù kienu ħaġa waħda hekk ukoll il-Knisja u...

Waqt is-Solennità ta' Maria Omm Alla, il-Papa Franġisku qal li Marija kienet ħaġa waħda ma’ Ġesu’ għaliex għarfet tħalli spazju f’qalbha għal Alla

Il-Papa Franġisku: “Ma tistax tmur għall-Gwerra f’isem Alla!”

Fi tmiem l-Anġelus ta’ nhar ta’ Ħadd, il-Papa Franġisku llum għamel appell imqanqal għall-paċi fl-Iraq u l-Gaża.

“Xejn ma jista’ jneħħi l-bniedem mill-qalb t’Alla” – Papa Franġisku

Fl-Anġelus tal-Ħadd, il-Papa Franġisku tkellem dwar il-Vanġelu li fih semma r-rakkont ta’ Żakkew. Il-Papa qal li Żakkew ma kienx milqugħ mis-soċjetà għax kien pubblikan. Minkejja dan, huwa tela mas-siġra biex jara l-Messija.

“Alla hu aktar b’saħħtu mill-ħażen tad-dinja” – Il-Papa Franġisku

Waqt l-udjenza ġenerali ta’ kull nhar ta’ Erbgħa, il-Papa Franġisku qal li l-liġi tal-poplu t’Alla hi l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxxmu.