Tag: Alex Muscat

Ir-reġistratur għaġġel fuq l-artijiet tan-Nadur – Muscat

Is-Segretarju Parlamentari għall-Komunitajiet Alex Muscat stqarr li r-Reġistratur tal-Artijiet għaġġel meta aċċetta r-reġistrazzjoni taż-żewġ biċċiet art fin-Nadur mill-eredi ta' familja nobbli fuq il-bażi ta’ dokumenti li jmorru lura sas-seklu 17.

Community policing għal terz tal-lokalitajiet sa nofs l-2021 – Il-Ministru

Se jinxtraw 10 roti elettriċi biex jintużaw mill-pulizija fil-komunità

Filmat: €1.5 miljun għall-Caritas mill-NSDF għal binja ġdida fi Blata l-Bajda

Il-flus se jintużaw għal propjetà ġdida fi Blata l-Bajda

Il-Gvern jindaga fir-reġistrazzjoni tal-art fin-Nadur

Għadd ta' residenti jsiru jafu li darhom mhix tagħhom

Is-servizzi tal-passaporti tal-istranġiera issa offruti f’Ħal Far

Is-servizzi jiċċaqalqu mill-Belt Valletta għal Ħal Far