Tag: 103

Awdjo: Bħal-lum 69 sena twieled Charles Saliba

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

X’tixtieq tistaqsi lill-President ta’ Malta u s-Sinjura Vella?

L-ewwel ftit xhur tal-Presidenza ta' Dr George Vella kienet ikkaratterizzata minn waħda mill-akbar kriżijiet politiċi f'Malta. Kif għexuha din l-esperjenza? Kif inbiddlitilhom ħajjithom? X'viżjoni għandhom għall-bpija tal-Presidenza?

Awdjo: Bħal-lum infetħet il-knisja ta’ San Publiju

Isma' l-awdjo beix tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum fl-2017 Trump sar il-President tal-Istati Uniti

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

“L-isbaħ rigal li wieħed jista’ jkollu f’għeluq sninu” – Arthur

Infakkrukom li għada t-Tnejn Arthur jerġa' jkun magħkom għall-breakfast show ieħor flimkien ma' Ian, Charlene u Jesmond.

Awdjo: Bħal-lum inawguraw it-Teatru Manoel

Isma' l-awdjo beix tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal lum kienet mietet Mel ta’ Mel & Kim

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien miet Dun Mikiel Xerri

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal-lum twieled Rużar Briffa

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien beda Happy Days

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.