Tag: 103.mt

“L-isbaħ rigal li wieħed jista’ jkollu f’għeluq sninu” – Arthur

Infakkrukom li għada t-Tnejn Arthur jerġa' jkun magħkom għall-breakfast show ieħor flimkien ma' Ian, Charlene u Jesmond.

Awdjo: Bħal-lum inawguraw it-Teatru Manoel

Isma' l-awdjo beix tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal lum kienet mietet Mel ta’ Mel & Kim

Isma’ l-awdjo biex tkun taf x’ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien miet Dun Mikiel Xerri

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: Bħal-lum twieled Rużar Briffa

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kien beda Happy Days

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija.

Awdjo: Bħal-lum kienu mietu żewġt itfal f’Ta’ Kandja

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

“Fik sibt lil ħija li qatt ma kelli” – Toni lil...

"Fik sibt lil ħija li qatt ma kelli. Sibtek dejjem meta kont fil-bżonn. Imlejtli ħajti b'affarijiet sbieħ. Insomma, lilek ħadd ma' jista' jobgħodok għax ma tafx x'inhu ħażen. Qalbek tad- deheb b'karżzma ta' kif għandu jkun ħabib ta' veru.

Awdjo: Bħal-lum kien miet missier l-Ilsien Malti

Isma' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija

Awdjo: It-terrimot bejn Malta u Sqallija fl-1693

Isma'' l-awdjo biex tkun taf x'ġara bħal-lum fis-snin imgħoddija