Taf kemm suppost iddum taħsel idejk?

Kulħadd jaf kemm hu importanti li naħslu idejna sew u spiss. Imma kemm suppost indumu naħsluhom?
Studju ġdid fir-Renju Unit juri li 84% tal-Brittaniċi ma jdumux jaħslu idejhom biżżejjed. Dan ifisser li jżommu fuqhom mikrobi li jistgħu jkunu ta’ ħsara għas-saħħa, u jikkawżaw infezzjonijiet u viruses li jwasslu għal irjiħat u mard ieħor.
Dan l-istudju sab ukoll li wieħed minn kull ħamsa ma jaħslux idejhom wara li jużaw it-toilet. Barra minn hekk, wieħed minn kull tlieta ma jaħslux idejhom qabel jibdew jippreparaw l-ikel.
Il-konklużjoni hi li wieħed għandu jdum 20 sekonda biex jaħsel idu sew.
Taqbel ma’ dan il-ħin jew taħseb li hu eseġerat? Ibgħatilna imejl fuq info@newsbook.com.mt