Studenti tal-Ispiżerija fl-Università ta’ Malta bi sforzi biex itejbu s-sitwazzjoni tal-COVID-19

Read in English.

Id-Dipartiment tal-Ispiżerija fl-Università ta’ Malta immobilizza lill-istudenti tiegħu biex jappoġġjaw u jingħaqdu ma’ timijiet li huma mmirati biex jindirizzaw il-ħtiġijiet farmaċewtiċi f’din is-sitwazzjoni tal-Covid-19 li għaddejjin minnha.

Id-diskussjonijiet tal-istudenti saru prattikament biex jimmobilizzawhom u jipparteċipaw f’għadd ta’ task forces skont il-bżonnijiet tas-servizzi farmaċewtiċi.

Grupp ta’ studenti tal-farmaċija, immexxi minn Ferdinand Ribo, student fid-Dottorat fl-Ispiżerija, ikkoordina l-bidu ta’ attività fid-Dipartiment tal-Patoloġija tal-Isptar Mater Dei b’kollaborazzjoni mas-Central Procurement and Supplies Unit, biex iħejji hand rubs  għall-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa. Dawn il-hand rubs huwa ppreparat skont żewġ formulazzjonijiet tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li jiżguraw li ammont korrett ta’ alkoħol jinsab fil-formulazzjoni li twassal  biex il-virus ma jibqax attiv.

Grupp ieħor ta’ studenti tal-farmaċija u t-teknoloġija farmaċewtika qed jikkontribwixxi għal ġabra ta’ voluntiera kkoordinata mid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika tal-Ministeru tas-Saħħa.

Studenti oħra qed jipparteċipaw fis-servizz tal-kunsinna ta ’mediċini fuq l-iskema Pharmacy of Your Choice (POYC) lill-pazjenti anzjani u vulnerabbli. Dan qed isir taħt it-tmexxija tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Istudenti Farmaċewtiċi b’kollaborazzjoni mal-Iskema POYC fit-Taqsima tal-Ministeru tas-Saħħa mmexxija mill-Ispiżjarja Mary Lupo.

Permezz ta’ din it-task force, dawk il-pazjenti li huma dovuti jiġbru l-mediċina  tagħhom fuq l-iskema POYC minn spiżeriji u ma jistgħux imorru għand l-ispiżerija jew jibagħtu prokura, qed jirċievu l-mediċini tagħhom id-dar grazzi għal dawn l-istudenti.

Studenti tal-Ispiżerija qed jagħmlu wkoll volontarjat biex jappoġġjaw spiżeriji komunitarji li bħalissa huma fornituri ta’ servizzi farmaċewtiċi. Dawn is-servizzi jinkludu l-iffaċilitar taż-żamma ta’ aċċess għal mediċini kroniċi, li tkun assigurata d-disponibbiltà ta’ mediċini mingħajr riċetta u wkoll prodotti li huma rrakkomandati għal miżuri preventivi, jiġifieri prodotti li fihom l-alkoħol bħala insettiċida.

Id-Dipartiment tal-Ispiżerija tal-Fakultà tal-Mediċina u Kirurġija qed jappoġġja wkoll  lill-istudenti fil-parteċipazzjoni tagħhom f’dawn modi ta’ volontarjat permezz ta’ komunikazzjoni ma taqta’ xejn u jemmen li din il-mobilizzazzjoni ta’ studenti hija turija ta’ prattika ta’ dak li l-istudenti qed jitgħallmu fl-Università, jiġifieri dik tat-trawwim tal-valuri tal-professjonalità, solidarjetà u altruwiżmu.