Spiżeriji miftuħa llum il-Ħadd 9 ta’ Frar

Miguela Xuereb

Dawn huma l-ispiżeriji li huma miftuħa sa’ nofsinhar għall-lum il-Ħadd 9 ta’ Frar. Apparti dawn hemm ukoll l-ispiżerija fl-ajruport li hi miftuħa mit-8am sal-10pm.

Għada t-Tnejn 10 ta’ Frar hija festa pubblika. Newsbook Lifestyle għada, minn kmieni filgħodu, ikun qed ikompli jwassal is-servizz tal-ispiżeriji miftuħa għall-ġurnata ta’ għada.

Valletta, Floriana

Floriana  Dispensary,29, Triq Vincenzo Dimech, Floriana. Tel: 21233034

Ħamrun, Marsa

Brown’s Pharmacy, 706, Triq il-Kbira San Ġużepp, Il-Ħamrun.  Tel: 21238623

Qormi, Santa Venera

Tal-Ħlas Pharmacy, Triq il-Ħelsien, Ħal Qormi. Tel: 21487739

Birkirkara, Fleur-de-Lys      

Pharmaplus, Triq Ganu, Birkirkara. Tel: 21492958

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa

St. Anthony Pharmacy, 56,  Triq  San Ġużepp, Tal-Pieta. Tel: 21237327

San Ġwann, St Julians, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ    

Sliema       

Remedies Pharmacy, 144, Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema. Tel: 21344722

Lija, Attard, Balzan     

St. Mary Pharmacy, 2, Triq Antonio Schembri. Ħ’Attard. Tel: 21436348

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr

Rotunda Pharmacy, 7, Triq il-Kungress Ewkaristiku, Mosta. Tel: 21411197

Mellieħa, St Paul’s Bay, Buġibba, Qawra

St. Simon Pharmacy, 8, Dawret il-Gżejjer, Buġibba. Tel: 21571649

Paola, Tarxien, Santa Luċija         

Fleming Pharmacy, 61, Triq Ħaż-Żabbar, Paola. Tel: 21696893

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara

Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, Birgu. Tel: 21807529

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO)

Milia’s Pharmacy, Triq il-Qaliet k/m Triq il-Lampuka, Marsaskala. Tel: 27023322

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja

Martin’s Pharmacy, 182, Triq Birżebbuġa, Birżebbuġa. Tel: 21651031

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop

Central Pharmacy, 6, Triq San Ġużepp, Luqa. Tel: 21692546

Żebbuġ, Siġġiewi        

De Rohan Pharmacy, Triq Sant’ Antnin, Żebbuġ. Tel: 21464128

Rabat, Dingli, Mtarfa

Spiżerija Carmen, 1, Triq Misraħ is-Suffara, Dingli. Tel: 21457128

Rabat (Victoria), Gozo

Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria, Gozo. Tel: 21556170

Għarb, Għawdex

Ta’ Pinu Pharmacy, Triq Franġisk Portelli, l-Għarb, Gozo. Tel: 27888128

Mobile Blood Donation

Illum il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation fil-pjazza ta’ quddiem il-knisja l-qadima ta’ Santa Venera. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku  jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità  ma jkunux moqdija.