Spiżeriji miftuħa l-Ħamis 19 ta’ Marzu

Miguela Xuereb

Read in English.

Dawn huma l-ispiżeriji miftuħa l-Ħamis 19 ta’ Marzu bejn id-9am u nofsinhar, u bejn l-4pm u s-7pm.

Valletta, Floriana

Royal Pharmacy, 271, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta

21252396

Ħamrun, Marsa

Vivien Pharmacy, Triq Patri Magri, Marsa

21221701

Qormi, Santa Venera

Collis Williams St. Venera Pharmacy, 532, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera

21238625

Birkirkara, Fleur-de-Lys      

Remedies Pharmacy, Triq Tumas Fenech, Birkirkara

21441589

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa

Remedies Pharmacy, 5, Tagliaferro Mansions, Triq il-Prinċipessa Margerita, Msida

21346547

San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ         

Pembroke Pharmacy, 87, Triq Giuseppe Malfeggiani, Pembroke

21372784

Sliema      

Drug Store: Anglo Maltese Dispensary Ltd. 382, Triq Manwel Dimech, Sliema

21334627

Lija, Attard, Balzan    

St. Mary Pharmacy, 2, Triq Antonio Schembri, Attard

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr

Victory Pharmacy, 16, Pjazza il-Vitorja, Naxxar

21412454

Mellieħa, St Paul’s Bay, Buġibba, Qawra

Remedies  Pharmacy, 111, Triq George Borg Olivier, il-Mellieħa

21523462

Paola, Tarxien, Santa Luċija         

De Paola Pharmacy, 36, Pjazza Antoine De Paule, Paola

21826408

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara

White Cross Pharmacy, Shop A, Block 1, Fuq San Pawl, Bormla

21821671

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO)

Medicor Pharmacy, 57, Triq Carmelo Ritchie, Xagħjra

27032296

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja

Gerada Pharmacy, 146, Triq Mater Boni Cosniglii, Żejtun

21806009

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop

Prestige Pharmacy, 16, Triq San Ġużepp, Kirkop

21641328

Żebbuġ, Siġġiewi        

Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Żebbuġ

21465346

Rabat, Dingli, Mtarfa

Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, Rabat, Malta

21455479

Rabat (Victoria), Għawdex

Azzopardi Pharmacy, Triq il-Kapuċċini, Victoria, Gozo

21563233

Għarb, Għawdex

Ta’ Pinu Pharmacy, Triq Franġisk Portelli, l-Għarb, Għawdex

27888128

Ajruport

L-ispiżerija tal-ajruport tkun miftuħa bejn it-8am u l-10pm

Mobile Blood Donation

Il-Ħamis 19 ta’ Marzu 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation quddiem l-uffiċini tal-kunsill lokali taż-Żurrieq. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku  jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità  ma jkunux moqdija.