Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 9 ta’ Awwissu 2020

Spiżeriji miftuħa bejn id-9am u nofsinhar.

Miguela Xuereb

Read in English.

Valletta, Floriana

Floriana Dispensary, 29, Triq Vincenzo Dimech, Floriana

21233034

Ħamrun, Marsa

Cosmed Pharmacy, Soccors, 7 Triq il-Franġiskani fi  Triq Villambrosa, Ħamrun

21225991

Qormi, Santa Venera

Pinto Pharmacy, 43, Triq San Bastjan, Qormi

21487311

Birkirkara, Fleur-de-Lys      

St Jude Pharmacy, 213, Triq il-Wied, Birkirkara

21492151

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa

Remedies Chemists, Marina Court, 49A, Triq l-Abate Rigird, Ta’ Xbiex

21341649

San Ġwann, San Ġiljan, Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ         

Ta’ Giorni Pharmacy, Shop 2, Triq Lapsi, Ta’ Giorni

21333886

Sliema      

Remedies Pharmacy, 144, Triq Manwel Dimech, Sliema

21344722

Lija, Attard, Balzan    

St Michael Pharmacy, Misraħ tat-Transfigurazzjoni, Lija

21435875

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr

Smiths (Pama) Pharmacy, Triq Valletta, Mosta,

21417593

Mellieħa, San Ġiljan, Buġibba, Qawra

St Paul’s Bay Pharmacy, 504, Triq il-Kbira, St Paul’s Bay

21575276

Paola, Tarxien, Santa Luċija         

Tarxien Pharmacy, 59, Triq Ħal Tarxien, Tarxien

21802986

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara

Vittoriosa Pharmacy, 9, Triq il-Mina l-Kbira, Birgu

21807529

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO)

May Day Pharmacy, Triq il-Vittorja, Żabbar                      

21826529

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja

Gerada Pharmacy, 146, Triq Mater Boni Cosniglii, Żejtun

21806009

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop

Kirkop Pharmacy, 9, Triq il-Parroċċa, Kirkop

21682028

Żebbuġ, Siġġiewi        

Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Żebbuġ

21465346

Rabat, Dingli, Mtarfa

Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat, Malta

21454247

Rabat (Victoria), Għawdex

Azzopardi Pharmacy, Triq il-Kapuċċini, Victoria, Gozo

21563233

Xagħra, Għawdex

Xagħra Pharmacy, 55, Triq il-Knisja, Xagħra, Gozo

27551140

Spiżerija fl-ajruport

23694369

Mobile Blood Donation

Nhar il-Ħadd 9 ta’ Awissu 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation maġenb il-Knisja  tas-Salib Imqaddes, Żona Sant’ Andrija, Ħaż-Żabbar. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku  jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità  ma jkunux moqdija.