Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 6 ta’ Settembru

Miguela Xuereb

Read in English.

Valletta, Floriana

Chemimart City Gate Pharmacy, City Gate, Valletta

21238355

Ħamrun, Marsa

San Raffael Pharmacy, 247, Triq Ħal Qormi, Marsa

21221118

Qormi, Santa Venera

Lantern Pharmacy, Misraħ il-Kebbies, Santa Venera

21444648

Birkirkara, Fleur-de-Lys      

Mackie’s Pharmacy, Triq L. Casolani, Ta’ Paris, Birkirkara

21496089

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa

St Anthony Pharmacy, 56,  Triq  San Ġużepp, Pieta

21237327

San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ

San Giorgio Pharmacy,  Triq Manwel Buhagiar, Pembroke

21378485

Sliema      

Chemimart Pharmacy . 4,5,6, il-Piazzetta, Triq it-Torri, Sliema

21338369

Lija, Attard, Balzan    

Iklin Pharmacy, Triq Geronimo Abos, Iklin

21415499

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr

Reeds Pharmacy 191, Triq il-21 ta’ Settembru, Naxxar

27130068

Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Qawra

El Medina Chemist, Triq il-Maskli, Qawra 21576308

Paola, Tarxien, Santa Luċija         

Sta. Lucia Pharmacy, 1, Misraħ Dorell, Santa Luċija

21890111

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara

Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera, Birgu

27600126

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO)

Fgura Pharmacy, Triq il-Koppla, Fgura

21675250

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja

Gudja Pharmacy, Triq il-Kappillam c/w Triq William Baker, Gudja

21696422

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop

Central Pharmacy, 6, Triq San Ġużepp, Luqa

21692546

Żebbuġ, Siġġiewi        

Remedies  Pharmacy, Peter Pan, Triq Nikola Zammit, Siġġiewi

21460828

Rabat, Dingli, Mtarfa

Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat, Malta

21454274

Rabat (Victoria), Għawdex

Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria, Għawdex

21556170

Xewkija, Għawdex

St John Pharmacy, 85, Triq l-Indipendenza, ix-Xewkija, Gozo

21563052

Spiżerija fl-ajruport

23694369

Mobile Blood Donation

Nhar il-Ħadd 6 ta’ Settembru 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation maġenb il-knisja parrokjali tal-Qawra. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku  jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità  ma jkunux moqdija.