Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020

Spiżeriji miftuħa bejn id-9am u nofsinhar.

Miguela Xuereb

Read in English.

Valletta, Floriana

Royal Pharmacy, 271, Triq ir-Repubblika, Valletta

21252396

Ħamrun, Marsa

St Gaetan Pharmacy, Triq il-Kappillan Mifsud, Ħamrun

21234570

Qormi, Santa Venera

Collis Williams St. Venera Pharmacy, 532, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera

21238625

Birkirkara, Fleur-de-Lys      

Collis Williams – St. Mark’s Pharmacy, Triq P. Borg Olivier c/w  Triq Gianni Vella, Swatar

21440790

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa

Deby’s Pharmacy, 1, Misraħ il-Barrieri, Msida

21227920

San Ġwann, San Ġiljan, Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ         

St Julian’s Pharmacy, 24, Triq G. Borg Olivier, San Ġiljan

21369426

Sliema      

Wales Pharmacy, 183, Triq Manwel Dimech, Sliema

21335492

Lija, Attard, Balzan    

Il-Mehrież Pharmacy, 31, Triq Giovani Curmi,Iklin

21435567

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr

Tat-Tarġa Pharmacy, Plot no.2, Triq il-Kostituzzjoni, Mosta

21433141

Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Qawra

Remedies Pharmacy, 111, Triq George Borg Olivier, Mellieħa

21523462

Raħal Ġdid, Tarxien, Santa Luċija         

Tarxien Pharmacy, 59, Triq Ħal Tarxien, Tarxien

21802986

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara

Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu

27600126

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO)

Hompesch Pharmacy, 207/2011, Triq Hompesch, Fgura

21807503

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja

Blossoms Pharmacy, Triq il-Gurgier, Birżebbuġa

21652226

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop

Safi Pharmacy, St. John Street c/w Bieb il-Ġarra Street, Safi

21649552

Żebbuġ, Siġġiewi        

Remedies Pharmacy, Peter Pan, Triq Nikola Zammit, Siġġiewi

21460828

Rabat, Dingli, Mtarfa

Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat, Malta

21454274

Rabat (Victoria), Għawdex

Abela Pharmacy, 42, Triq G.P.F. Agius De Soldanis, Victoria, Għawdex

21556170

Kerċem, Għawdex

Sokkors Pharmacy, Triq San Girgor, Kerċem, Għawdex

21553018

Spiżerija fl-ajruport

23694369

Mobile Blood Donation

Nhar il-Ħadd 25 ta’ Ottubru 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation fi Triq Santa Katerina, maġenb l-iskola primarja ta’ Birżebbuġa ufil-Berġa tax-Xewkija. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil-ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku  jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità  ma jkunux moqdija.