Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 19 ta’ Jannar 2020

Miguela Xuereb

Dawn huma l-ispiżeriji li se jiftħu llum il-Ħadd 19 ta’ Jannar 2020

Valletta, Floriana

Empire Pharmacy (Branch), 46 Triq Melita  il-Belt Valletta. Tel: 21225785

Il-Ħamrun, Il-Marsa

The Cross Pharmacy, 859, Triq il-Kbira San Ġużepp, il-Ħamrun. Tel: 21227682

Ħal Qormi, Santa Venera

Evans Pharmacy, 96/98, Triq San Bastjan, Ħal Qormi. Tel: 21487020

Birkirkara, Fleur-de-Lys

St. Anne Pharmacy, 24, Misraħ Sant’Elena, Birkirkara. Tel: 27441913

Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa

Brown’s Pharmacy, Shop 10, Yacht Marina Apartments, Triq il-Marina, l-Imsida. Tel: 21244366

San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ

Spiżerija Kappara, Żbibu Lane, San Ġwann. Tel: 21378485

Tas-Sliema         

Edward’s Pharmacy, 115,  Triq Manwel Dimech, Tas-Sliema. Tel: 21334102

Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan    

St. Catherine Pharmacy, Triq id-Dielja k/m Triq Santa Katerina, Ħ’Attard. Tel: 21413442

Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr

Victory Pharmacy, 16, Pjazza il-Vitorja, in-Naxxar.  Tel: 21412454

Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra

Euro Chemist, Triq il-Kurazza, il-Qawra. Tel: 21581876

Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija

Sonren Pharmacy, Triq iż-Żejtun, Ħal Tarxien. Tel: 21672757

L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO)

Verdala Pharmacy, 57, Triq il-Gendus Bormla. Tel: 21824720

Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Cilia’s Pharmacy, 303, Triq Ħaż-Żabbar, il-Fgura. Tel: 21801962

Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja

Gerada Pharmacy, 146, Triq Mater Boni Cosniglii, iż-Żejtun. Tel: 21806009

Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop

Salus Pharmacy, 21, Misraħ ir-Republika, iż-Żurrieq. Tel: 21680761

Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi

Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Ħaż-Żebbuġ. Tel: 21465346

Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa

Imtarfa Pharmacy, 207 Triq San David, l-Imtarfa. Tel: 21451261

Ir-Rabat Għawdex

Taċ-Ċawla Pharmacy, Triq 7 ta’ Ġunju 1919, Victoria Għawdex. Tel: 21557819

Xewkija, Għawdex

Gozo Chemists, Mġarr Road, ix-Xewkija. Tel: 21557278

Mobile Blood Donation

Illum il-Ħadd 19 ta’ Jannar 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation wara l-knisja parrokkjali ta’ Ħ’Attard u fil-Berġa tax-Xewkija. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità ma jkunux moqdija.