Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 12 ta’ Jannar 2020

Miguela Xuereb

Read in English.

Dawn huma l-ispiżeriji li se jiftħu llum il-Ħadd 12 ta’ Jannar 2020

Valletta, Floriana

Chemimart Pharmacy, 14, Triq Sant’Anna, Floriana. Tel: 21239310

Il-Ħamrun, Il-Marsa

St. Gaetan Pharmacy, Triq il-Kappillan Mifsud, il-Ħamrun. Tel: 21234570

Ħal Qormi, Santa Venera

Brown’s Pharmacy, 278, Triq il-Vitorja, Ħal Qormi. Tel:21499697

Birkirkara, Fleur-de-Lys

Collis Williams – St. Mark’s Pharmacy, Triq P. Borg Olivier c/w  Triq Gianni Vella, Swatar.  Tel:21440790

Il-Gżira, L-Imsida, Ta’ Xbiex, Tal-Pietà, Gwardamanġa

Remedies Chemists, Marina Court, 49A, Triq l-Abate Rigird, Ta’ Xbiex. Tel: 21341649

San Ġwann, San Ġiljan, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ

San Giorgio Pharmacy,  Triq Manwel Buhagiar, Pembroke. Tel: 21378485

Tas-Sliema         

Victor’s Pharmacy, 9, Triq it-Torri, Tas-Sliema. Tel: 21330352

Ħal-Lija, Ħ’Attard, Ħal Balzan    

Misraħ Kola Pharmacy, Triq il-Pitkali Ħ’Attard. Tel: 21434137

Il-Mosta, In-Naxxar, Il-Għargħur, L-Imġarr

St. Louis Pharmacy, Shop 1, Bohemian Courts, Vjal l-Indipendenza, il-Mosta.  Tel: 21432802

Il-Mellieħa, San Pawl il-Baħar, Buġibba, Il-Qawra

Qawra Pharmacy, Earl’s Court/1,  Triq l-Imħar, il-Qawra. Tel: 21580881

Paola, Ħal Tarxien, Santa Luċija

De Paola Pharmacy, 36, Pjazza Antoine De Paule, Paola. Tel: 21826408

L-Isla, Il-Birgu, Bormla, Il-Kalkara, Fgura (PO)

Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu. Tel: 27600126

Ħaż-Żabbar, Marsaskala, Il-Fgura (PO) Polymer, Triq ix-Xagħjra, Ħaż-Żabbar. Tel: 21676263

Birżebbuġa, Ħal Għaxaq, Iż-Żejtun, Marsaxlokk, Il-Gudja

Blossoms Pharmacy, Triq il-Gurgier, Birżebbuġa. Tel: 21652226

Ħal Luqa, L-Imqabba, Iż-Żurrieq, Il-Qrendi, Ħal Kirkop

Kirkop Pharmacy, 9, Triq il-Parroċċa, Ħal Kirkop. Tel: 21682028

Ħaż-Żebbuġ, Is-Siġġiewi

Plaza Pharmacy, 86, Triq il-Kbira, Ħaż-Żebbuġ.  Tel: 21467459

Ir-Rabat, Ħad-Dingli, l-Imtarfa

Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, Rabat Malta. Tel: 21455479

Kerċem, Għawdex

Sokkors Pharmacy, Triq San Girgor, Kerċem. Tel:21553018

Ir-Rabat Għawdex

Azzopardi Pharmacy, Triq il-Kapuċċini, Victoria Għawdex. Tel: 21563233

Mobile Blood Donation

Illum il-Ħadd 12 ta’ Jannar 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation maġenb il-Knisja Parrokjali ta’ Ħal Balzan. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħġobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità ma jkunux moqdija.