Spiżeriji miftuħa l-Ħadd 1 ta’ Marzu 2020

Ritratt: Miguela Xuereb

Read in English.

Dawn huma l-ispiżeriji li se jiftħu llum il-Ħadd 1 ta’ Marzu 2020. Apparti dawn hemm ukoll l-ispiżerija fl-ajruport li hi miftuħa mit-8am sal-10pm.

Valletta, Floriana Collis Williams Pharmacy, 15, Triq ir-Repubblika, Valletta. Tel: 21234567

Ħamrun, Marsa  National Pharmacy, 17, Triq Santa Marija,Ħamrun.  Tel: 21225539

Qormi, Santa Venera Drugshop Dispensary, Vjal De La Cruz,  Qormi. Tel: 21443221

Birkirkara, Fleur-de-Lys The Local Dispensary, Triq Kan. K. Pirotta, Birkirkara. Tel: 21493549

Gżira, Msida, Ta’ Xbiex, Pietà, Gwardamanġa St. Luke’s Pharmacy, Triq San Luqa, Pietà. Tel: 21241293

San Ġwann, St Julians, Is-Swieqi, Pembroke, Ta’ Giorni, L-Ibraġ St Julian’s Pharmacy, 24, Triq G. Borg Olivier, St Julians. Tel: 21369426

Sliema Mrabat Pharmacy, Triq l-Imrabat, Sliema. Tel: 21313535

Lija, Attard, Balzan Medica Pharmacy, Triq in-Naxxar, Balzan. Tel: 21445741

Mosta, Naxxar, Għargħur, Mġarr Sgħajtar Pharmacy, Triq is-Sagħjtar, Mosta. Tel: 21415198

Mellieħa, St Paul’s Bay, Buġibba, Qawra Brown’s Pharmacy, 69,  Triq George Borg Olivier, Mellieħa. Tel: 21523554

Paola, Tarxien, Santa Luċija St Monica Pharmacy, 157, Triq Santa Monika, Paola. Tel: 21665848

Isla, Birgu, Bormla, Kalkara Milia’s Pharmacy, Triq il-Kottonera Birgu. Tel: 27600126

Żabbar, Marsaskala, Fgura (PO) St Peter Pharmacy,  Triq is-Sebbelika, Żabbar. Tel: 21663750

Birżebbuġa, Għaxaq, Żejtun, Marsaxlokk, Gudja Brittania Pharmacy, 5 Triq il-Bajja s-Sabiħa, Birżebbuġa. Tel: 21658622

Luqa, Mqabba, Żurrieq, Qrendi, Kirkop Pasteur Pharmacy, Triq it-Tellerit, Safi. Tel: 21689944

Żebbuġ, Siġġiewi The Bypass Pharmacy, Triq Mikiel Azzoppardi, Siġġiewi. Tel: 21461681

Rabat, Dingli, Mtarfa Ideal Pharmacy, 63, Triq il-Kbira, Rabat, Malta. Tel: 21455479

Rabat (Victoria), Għawdex Azzopardi Pharmacy, Triq il-Kapuċċini, Victoria, Gozo. Tel: 21563233

Nadur, Għawdex Nadur Pharmacy, Pjazza it-28 t’April 1688, Nadur, Gozo. Tel:21563589

Mobile Blood Donation

Illum il-Ħadd l-1 ta’ Marzu 2020, ser ikun hemm il-mobile blood donation fi Pjazza Medjatriċi, Ħaż-Żabbar  u fil-Berġa tax-Xewkija. Il-ħin għall-għoti tad-demm ikun mit-8.30am sas-1.00pm. Jekk jogħgobkom ħudu magħkom il-karta tal-identità.

Servizz ta’ Tobba fiċ-Ċentri tas-Saħħa fil-Ħdud u l-Festi Pubbliċi

Iċ-Ċentri tas-Saħħa tal-Mosta, Raħal Ġdid, u l-Floriana  jiftħu għall-emerġenzi 24 siegħa, sebat ijiem fil- ġimgħa.

Fil-Ħdud u fil-festi pubbliċi, iċ-ċentru tas-saħħa tal-Gżira jiftaħ għall-emerġenzi bejn it-8.00am u l-5.00pm, ikun hemm ukoll servizz ta’ infermier bejn it-8.00am u t-8.00pm.

Il-pubbliku jrid jattendi ċ-ċentru tas-saħħa tad-distrett tiegħu. Persuni mingħajr karta ta’ identità ma jkunux moqdija.