Sorsi ġurnalistiċi għandhom ikunu protetti – l-IĠM tgħid lill-mexxejja politiċi

Read in English.

L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin (IĠM) qal li s-sorsi ġurnalistiċi għandhom ikunu protetti. Din l-istqarrija skjetta tal-IĠM ħarġet wara l-aħħar żviluppi fix-xena politika f’Malta f’attentat biex is-sorsi ġurnalistiċi ppreżentati bħala “leaks” jitpoġġew taħt investigazzjoni kriminali.

L-IĠM kienet qed tirreaġixxi għall-aħħar stqarrijiet li l-Kap tal-PN Adrian Delia għamel f’konferenza tal-aħbarijiet li saret fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu fejn huwa prova jattakka lill-midja u lis-sorsi tagħha.

L-IĠM irreferiet għal fuljett ippubblikat mill-Kunsill tal-Ewropa li fih ġew elenkati għadd ta’ sentenzi dwar il-protezzjoni tas-sorsi. L-IĠM spjegat li l-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem turi biċ-ċar li l-ġurnalisti għandhom id-dritt li ma jiżvelawx is-sorsi tagħhom u li dan mhuwiex sempliċi privileġġ li jista’ jitneħħa imma huwa parti integrali għad-dritt għall-informazzjoni.

L-istqarrija tkompli tgħid li l-ġurisprudenza turi wkoll li l-għodod li l-ġurnalisti jistgħu jipprattikaw bihom għandhom jiġu trattati bl-ikbar prudenza. Il-ġurnalisti fl-istqarrija jisħqu li “mingħajr protezzjoni effettiva, is-sorsi jistgħu jiġu skoraġġuti milli jassistu lill-midja biex tinforma lill-pubbliku dwar kwistjonijiet ta’ interess pubbliku”. Jgħidu li dan iwassal biex l-irwol li l-midja għandha biex tħares id-drittijiet jista’ jiġi mdgħajjef.