Skopri aktar dwar il-Knisja u t-tagħlim tagħha

Fis-sena akkademika li tibda f’Ottubru, l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali u diversi entitajiet formattivi oħra fil-Knisja se joffru korsijiet varji ta’ formazzjoni Nisranija.
B’kollox qed jiġu organizzati 17-il kors li jvarjaw dwar l-istorja tal-Knisja f’Malta, ir-rispett lejn il-ħajja umana, il-Missirijiet tal-Knisja, il-ħajja tal-familja, l-Evanġelizzazzjoni, l-Ekumeniżmu u bosta oħajn.
Il-korsijiet offruti huma dawn:
 · Module on Liturgical Flower Ministry (NQF Livell 3)
· The Human Experience of God in Prayer (NQF livell 4)
· Course in Parish Ministry (NQF livell 5)
· Module in Franciscan Spirituality (NQF livell 5)
· Module on the Respect for Life Curriculum (NQF livell 5)
· Module on the Ministry of the Liturgical Cantor (NQF livell 5)
· Lectio Patrum (NQF livell 5)
· General Education Award in Evangelisation (NQF livell 4)
· Higher Education Award in Adolescent and Youth Ministry (NQF livell 5)
· Higher Education Award in Catholic Social Teaching (NQF livell 5)
· Higher Education Award in Christian Leadership I (NQF livell 5)
· Higher Education award in Ecumenism (NQF livell 5)
· Higher Education Award in Family Ministry (NQF livell 5)
· Higher Education Award in History of the Church in Malta (NQF livell 5)
· Higher Education Award in the Liturgy (NQF livell 5)
· Higher Education Award in Theology (NQF livell 5)
 · Higher Education Award in Parish Nursing (NQF livell 6)
 
Tista’ tniżżel il-prospectus għas-sena akkademika 2017-2018 minn hawn