Servizzi aħjar f’każi ta’ stupru; Ċentru Nazzjonali għall-Kimiċi Tossiċi

Miguela Xuereb

Miżuri li spikkaw fil-qasam tas-saħħa:

  • Investiment f’apparat ġdid ta’ robotic surgery, li hu essenzjali f’interventi bħal fil-qasam tal-Onkoloġija.
  • Investiment fix-xiri ta’ mediċini tal-qalb u ċ-ċirkulazzjoni, tal-kanċer, tal-mard tal-ġilda u mard rari
  • Se jiġi estiż ukoll il-programm għall-eradikazzjoni tal-Epatite Ċ
  • Se jitwaqqaf National Poison Centre, li minnu se jiġi offrut servizz ġdid għall-persuni esposti għall-kimiċi tossiċi varji.
  • Se jissaħħu s-servizzi mogħtija f’każ ta’ stupru sabiex is-sapport lill-vittmi involuti jkun iktar olistiku.

Christoph Schwaiger ikkollabora f’dan l-artiklu