Sejħa għal kitbiet għall-Cospicua Short Play Festival

The Cospicua Short Play Festival 2019

Grazzi lil kull min ta sehmu sabiex ghal darb'oħra kellna festival suċċess.

Posted by Bormla Local Council on Monday, September 30, 2019

Il-Kunsill Lokali Bormla sejjer jorganizza The Cospicua Short Play Festival li se isir il-Ġimgħa, 4 ta’ Settembru, 2020, u s-Sibt, 5 ta’ Settembru, 2020. Il-Ħadd, 6 ta’ Settembru, 2020, sejra ssir iċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet. Il-postijiet fejn sejrin isiru r-rappreżentazzjonijiet f’Bormla, jiġu magħżula mill-Kunsill Lokali Bormla.

Il-Kunsill sejjer ikun qiegħed jidentifika s-siti ta’ Bormla u jikkonsulta mal-produzzjonijiet magħżula bil-għan illi dawn tal-aħħar jingħataw l-opportunità li jagħżlu huma s-sit fejn tkun sejra tittella’ l-produzzjoni. F’każ ta’ nuqqas ta’ qbil il-Kunsill Lokali Bormla jirriserva d-dritt illi jtella’ bil-polza l-post għal kull parteċipant.

Mill-applikazzjonijiet kollha sad-data tal-għeluq, il-Kunsill Lokali Bormla sejjer ikun qiegħed jagħżel sitt (6) produzzjonijiet biss għal  The Cospicua Short Play Festival 2020. L-għażla sejra tkun qegħda ssir fuq parir tekniku ta’ ġurija komposta minn tliet (3) esperti fil-qasam appuntati mill-Kunsill Lokali Bormla, liema esperti bl-ebda mod m’għandhom ikollhom rabta ma’ xi waħda mis-sottomissjonijiet.

Hekk kif jiġu magħżula s-sitt (6) produzzjonijiet għal din l-edizzjoni ta’ The Cospicua Short Play Festival 2020, kull awtur sejjer ikun qiegħed jiġi mitlub jgħaddi lill-Kunsill Lokali Bormla d-dettalji tal-grupp jew kumpanija teatrali li sejjer/sejra ikun/tkun qiegħed/qegħda jaħdem/taħdem magħha. M’huwiex sejjer ikun permess illi xi grupp jew kumpanija teatrali ikollha aktar minn żewġ produzzjonijiet.

Kull parteċipant magħżul sabiex jipparteċipa fil-festival sejjer ikun obligat jagħmel tliet (3) rappreżentazzjonijiet il-Ġimgħa, 4 ta’ Settembru, 2020, u tliet (3) rappreżentazzjonijiet oħra s-Sibt, 5 ta’ Settembru, 2020. Ħinijiet jiġu deċiżi aktar ‘il quddiem mill-Kunsill Lokali Bormla. Sejjer jiġi mogħti apparat tekniku għal kull produzzjoni mill-Kunsill Lokali Bormla. Dettalji jiġu diskussi b’mod individwali ma’ kull produzzjoni magħżula. Oġġetti, kostumi, rtokk u għamara, jridu jiġu pprovduti mill-grupp jew kumpanija teatrali.

Is-sitt (6) produzzjonijiet magħżula għall-festival se jingħataw kontribuzzjoni ta’ erba’ mitt (400) ewro wara li l-Kunsill Lokali Bormla jiġi preżentat b’ ‘invoice’ fiskali. Kulħadd huwa ħieles, jew aħjar, imħeġġeġ jippromwovi l-produzzjoni tiegħu b’żieda mar-riklamar li sejra tkun qegħda ssir mill-Kunsill Lokali Bormla.. F’kull riklam li jsir direttament mill-gruppi jew kumpaniji teatrali, għandu jkun hemm is-simboli u kitba kif mitlub mill-Kunsill Lokali Bormla.

L-iskript preżentat mill-parteċipanti jrid tkun oriġinali u li qatt ma ġie muri jew imtella’ f’postijiet oħra.

Ir-rebbieħa tal-festival jintgħażlu minn tliet (3) membri tal-ġurija li ġejjin mill-qasam tat-teatru, liema membri sejrin jattendu għat-tliet (3) rappreżentazzjonijiet kollha tal-Ġimgħa, 4 ta’ Settembru, 2020, u t-tliet (3) rappreżentazzjonijiet kollha tas-Sibt, 5 ta’ Settembru, 2020. Ir-riżultati jitħabbru l-Ħadd, 6 ta’ Settembru, 2020, waqt iċ-ċerimonja li sejra ssir apposta. Ħinijiet u post taċ-ċerimonja jingħataw aktar ‘il quddiem mill-Kunsill Lokali Bormla.

Il-parteċipanti qegħdin jitħallew fil-ħelsien li jagħżlu l-ilsien li biha ssir il-produzzjoni bejn l-ilsien Malti u l-ilsien Ingliż biss. Il-parteċipanti qegħdin jitħallew fil-ħelsien li jagħżlu t-tema u l-istil tal-istess produzzjoni.

Hekk kif jiġu evalwati l-proposti, il-Kunsill Lokali Bormla sejjer ikun qiegħed joħroġ ċirkulari li permezz tagħha jħabbar il-produzzjonijiet magħżula. Kull produzzjoni m’għandhiex teċċedi l-għoxrin (20) minuta. Il-Kunsill Lokali Bormla jirriserva d-dritt li jippenalizza jew jiskwalifika lil dik il-produzzjoni li ddum iktar minn l-imsemmija għoxrin (20) minuta.

F’każi fejn dawn ir-regoli ma jkoprux sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu, li l-Kunsill Lokali Bormla jżomm id-dritt li jieħu d-deċiżjonijiet li l-aktar jidhirlu xierqa.

Applikazzjonijiet flimkien mal-iskript sħiħ għandhom jintbagħtu permezz ta’ ittri elettroniċi, indirizzati lis-Segretarju Eżekuttiv tal-Kunsill, fuq l-indirizz elettroniku, bormla.lc@gov.mt, u l-indirizz elettroniku twistmalta@gmail.com, sa mhux aktar tard mill-Ħamis, 30 ta’ April, 2020, sal-ħin ta’ nofsinhar.

Fl-ittri elettroniċi għandhom jitniżlu l-isem u l-kunjom tal-awtur, l-indirizz tad-dar residenzjali tal-awtur, in-numru ċellulari tal-awtur, l-indirizz elettroniku tal-awtur, it-total ta’ ħin tal-produzzjoni li ma teċċedix l-għoxrin (20) minuta.

Għal aktar informazzjoni idħol fil-paġna facebook tal-Kunsill Lokali ta’ Bormla.