Sejbiet ewlenin: Imħassba għax il-Pulizija ma investigawx lil Konrad Mizzi u Keith Schembri

Il-Membri Parlamentari Ewropej li ġew Malta f'Diċembru li għadda biex jistħarġu dwar is-sitwazzjoni Maltija u l-liġijiet tagħha huma mħassba għax il-Pulizija ma investigawx lil Konrad Mizzi u Keith Schembri.
Mid-diskussjonijiet kollha li saru mad-diversi partijiet matul iż-żmien li damu f’Malta, il-Membri Parlamentari Ewropej waslu għal dawn il-konklużjonijiet dwar Malta:

 • il-ħtieġa li tissaħħaħ l-indipendenza, it-trasparenza u r-responsabilità għal kull istituzzjoni f'Malta filwaqt li semmew ukoll li hemm bżonn li jiġi indirizzat il-kunflitt ta’ interess li potenzjalment għandhom uffiċċjali pubbliċi jew eletti minħabba n-nuqqas ta’ separazzjoni tal-poteri.
 • il-ħtieġa għal riforma tal-kariga tal-Avukat Ġenerali (peress li jaġixxi b’kapaċitajiet differenti, eż. bħala konsulent legali tal-Gvern kif ukoll bħala prosekutur)
 • il-ħtieġa għal passi konkreti lejn sistema trasparenti għall-għażla u l-ħatra tal-ġudikatura u ta' pożizzjonijiet ewlenin oħra ta' uffiċjali pubbliċi. Il-Membri Parlamentari Ewropej waslu għall-konklużjoni li dan għandu jsir minħabba l-perċezzjoni ġenerali li l-Pulizija f’Malta hija ppolitiċizzata ħafna;
 • il-perċezzjoni tal-impunità hija marbuta wkoll man-numru żgħir ta’ investigazzjonijiet u prosekuzzjonijiet relatati mal-ħasil tal-flus u allegazzjonijiet ta' korruzzjoni;
 • in-nuqqas ta' azzjoni dwar id-Dokumenti tal-Panama Papers u r-rapporti tal-FIAU;
 • ta' tħassib partikolari hija li qatt ma saret investigazzjoni tal-Pulizija li tiffoka fuq suspetti ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus minn Ministru tal-Kabinett (b'referenza għal Konrad Mizzi) u miċ-Chief of Stafftiegħu (b'referenza għal Keith Schembri). Il-Membri Parlamentari Ewropej saħqu li billi jinżamm fil-kariga, jista' jkun li tkompli l-attività kriminali.
 • tħassib dwar kemm qed tħalli effett il-ġlieda kontra l-korruzzjoni, peress li mill-425 każ ta' korruzzjoni investigati mill-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni, ftit minnhom biss irriżultaw fi proċedimenti kriminali fil-qorti;
 • il-kultura tal-biża', li kompliet tikber b'mod drammatiku bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, titlob li l-liġi tiġi infurzata sew u li trid tidher li qed tkun qed issir kif suppost, u dan jinkludi ċ-ċertezza li l-investigaturi tassew jinvestigaw filwaqt li jkun hemm protezzjoni effettiva għal investigazzjoni tal-ġurnalisti u l-whistleblowers;
 • tħassib dwar l-implimentazzjoni dgħajfa tal-leġislazzjoni kontra l-ħasil tal-flus, peress li Malta għadha mhux qed timplimenta r-Raba’ Direttiva kontra l-Ħasil ​​tal-Flus, minkejja l-iskadenza għat-traspożizzjoni tas-26 ta 'Ġunju 2017. Din iddaħħlet permezz ta’ liġi li temenda l-Att fil-Parlament Malti aktar tard fix-xahar ta’ Diċembru wara li l-Membri kienu temmew iż-żjara tagħhom f’Malta.
 • tħassib marbut mal-qafas legali dwar il-midja, inkluż il-liġi proposta dwar il-Midja u l-Malafama u tħassib ġenerali dwar il-libertà tal-midja u l-indipendenza tagħhom minħabba l-pressjoni u t-theddid li ġew irrappurtati b'rabta mal-investigazzjonijiet immexxija minn ġurnalisti, il-bosta każijiet ta' libell u malafama li l-ġurnalisti huma akkużati, u l-istrumentalizzazzjoni tal-aħbarijiet imxandra fuq it-televixin, li huma kkontrollati minn partiti politiċi jew mill-Gvern;
 • tħassib dwar id-deċiżjoni attwali ta' Malta li għalissa ma tidħolx fil-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

Ir-rapport sħiħ f'aktar dettall tista' taqrah hawnhekk.