Ritratti: Uffiċjali tal-ERA jsalvaw fekruna feruta

Fekuna feruta ntlemet minn uffiċjali tal-Awtorità Maltija għall-Ambjent u r-Riżorsi waqt li kienu qed iwettqu xi xogħlijiet f’Fomm ir-Riħ.
L-uffiċjali infurmaw minnufih lill-entitajiet konċernati u ħadu ħsieb lill-fekruna sakemm waslu voluntiera min-Nature Trust Malta.
Il-fekruna ttieħdet fil-faċilità ta’ San Luċjan fejn qed tingħata l-kura.