Ritratti: Toroq f’Għawdex: Qabel u issa

Ix-xogħol li tnieda mill-Ministeru għal Għawdex biex jitranġaw mas-60 triq f’Marzu għadu għaddej f’Għawdex. Minn dawn hemm madwar 25 lesti – hemm ix-xogħol għaddej fuq 15 oħra filwaqt li oħrajn għandhom bżonn tender.

Newsbook.com.mt żar xi ftit mit-toroq li tlestew u qed iqabbel id-dehra tagħhom tal-lum ma’ kif kienu fl-2016 meta ttieħdu ritratti minn Google Maps tat-toroq Għawdxin.

MGOZ – Terry Camilleri

Nadur 

Triq il-Qortin.

Ir-Rabat, Għawdex

Triq Arċisqof Pietru Pace, Triq Forn il-Ġir, Triq Mro. Dirjanu Lanzon, Triq Għajn Qatet, Triq Michele Meilak, Triq Mattia Preti, Triq Michele Busuttil, u Triq Putirjal.

Xewkija

Triq il-Knisja.

Żebbuġ

Triq Sagħtrija.

Xagħra

Triq Kummittiva.

Ta’ Sannat

Triq Saguna, Triq l-20 ta’ Lulju, u Triq Gerxija.

Munxar

Triq il-Qsajjem.

San Lawrenz

Triq id-Dwejra, u Triq id-Duluri.

Qala

Triq Kassja.

Kerċem

Triq Wied il-Lunzjata, u Triq Wenzu Mintoff.

Informazzjoni dwar fiex wasal ix-xogħol fuq it-toroq ħarġet minn mistoqsija parlamentari li saret lill-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana mill-Membru Parlamentari Nazzjonalista Chris Said. Said staqsa lil Caruana wkoll meta hu mistenni li jitlestew dawn it-toroq, iżda din il-parti mill-mistoqsija ma twiġbitx.

Ara fiex waslu l-64 triq li qed jitranġaw f’Għawdex