Ritratti: Liema tippreferi?

Tilmaħha d-differenza bejn bini restawrat kif imiss u għanqbuta sħiħa ta’ wires għaddejjin minn kull direzzjoni?
Ftit amorproprju għal xogħlok tagħmel differenza kbira.
Ritratti: Ian Noel Pace