Ritratti: Il-President iżżur Kemmuna

Il-President Marie-Louise Coleiro Preca żaret il-gżira ta’ Kemmuna fejn iltaqgħet mad-diriġenti u mal-istaff ta’ Comino Hotel.

Il-President iltaqgħet ukoll ma’ Salvu Vella u ħutu, li huma l-uniċi residenti fuq Kemmuna. Hija żaret ukoll it-Torri ta’ Santa Marija.