Ritratti: Biex jingħelbu l-firdiet fost Insara ta’ knejjes differenti

Nhar il-Ħamis li għadda sar is-Servizz Ekumeniku fil-Knisja ta’ San Nikola fil-Belt Valletta.
Dan sar fl-okkazjoni tal-Ġimgha ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara.
L-għan ta’ dan it-talb hu li jingħelbu l-firdiet fost l-Insara ta’ Knejjes differenti.
Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja