Ritratt: X’temp tippreferi?

Temp li jikkuntrasta bil-qawwi ma' dak li hu previst għall-ġimgħa tal-Milied. Dawn ir-ritratti ttieħdu nhar it-Tlieta li għadda fir-riserva tas-Salini.
Ritratti: Ian Noel Pace