Qtugħ tal-elettriku fi 13-il lokalità ppjanat għal dalgħodu

Aġġornat 10:16 AM

Dalgħodu 13-il lokalità għandhom probabilità li jsofru minn qtugħ tal-elettriku hekk kif Enemalta se tagħmel xi xogħol ta’ manutenzjoni fl-akwati rispettivi.

Lokalitajiet bla dawl sa 10am

 • San Ġiljan – TRIQ IL- BALTIKU, TRIQ MICHELANGELO CAGIANO, TRIQ IL- BAHAR L-ISWED, TRIQ IL- FAGU, TRIQ ANTONIO BUSUTTIL, TRIQ CLAIRE E. ENGEL, TRIQ TA’ GIORNI, TRIQ TA’ MARMORA, TRIQ IL- MEDITERRAN.
 • San Ġwann – TRIQ IS- SIRTI, TRIQ IL- JONJU, TRIQ L- ADRIJATIKU, TRIQ IL- BALTIKU, TRIQ IL- BIES, TRIQ IL- BAHAR L-ISWED, TRIQ L- ORTOLAN, TRIQ IL- BOSFRU, TRIQ TA’ MARMORA, TRIQ IS- SANTWARJU, TRIQ L- ARZNU, TRIQ IL- MEDITERRAN, TRIQ IS- SEBUQA, TRIQ IT- TIRREN.

Lokalitajiet bla dawl sa 12pm

 • Ħal Luqa – TRIQ SANT’ ANDRIJA, TRIQ L- ISKOLA, TRIQ SIR UGO MIFSUD, TRIQ TUMAS GALEA, TRIQ GORG ZAHRA.
 • Il-Ħamrun – TRIQ DANNY CREMONA, TRIQ IL- MIMOSA, TRIQ TURU LENTINI, TRIQ ALEXANDER.
 • Tal-Pietà – TRIQ IL- MIMOSA, TRIQ L- ISPTAR, TRIQ EDGAR FERRO, TRIQ K. MIFSUD, TRIQ SCHINAS, SQAQ ZAWRI, TRIQ ID- DULURI.
 • San Pawl il-Baħar – TRIQ PATRI GUZEPP CALLEJA, TRIQ BORDINO, TRIQ DESGUANEZ.
 • Ix-Xagħra – TRIQ IL- GNEJNA, TRIQ TA’ KARKAR, TRIQ TA’ MANNAR, TRIQ GNIEN XIBLA, TRIQ IL- KOMITTIVA
 • Ħaż-Żebbuġ – TRIQ L- IMDINA, TRIQ TA’ TRAPNA, TRIQ IT- TNAX TA’ MEJJU, WIED TA’ SAN MARTIN.

Lokalitajiet bla dawl sa 12.30pm

 • Paola – TRIQ SAN ALWIGI, TRIQ SANT’ UBALDESKA, TRIQ NAZZARENU, TRIQ IC- CIMITERJU, TRIQ MARIJA ADDOLORATA, TRIQ TAX- XEWK, TRIQ ANGELO PSAILA , VJAL SANTA LUCIJA, TRIQ MONS. FRANGISK XUEREB, TRIQ SALVATORE IMBROLL, TRIQ SAMMAT, TRIQ HAL SAFLIENI, TRIQ IL- PALMA, TRIQ IT- TARZNA, PJAZZA ANTOINE DE PAULE, TRIQ HAL LUQA, TRIQ LAMPUKA, TRIQ IL- FOSS, TRIQ MELITA, TRIQ CARMELO ROBINICH, TRIQ IL- GDIDA, TRIQ NINU CREMONA, TRIQ L- ISQOF PIETRU PACE.
 • Ix-Xagħra – TRIQ IL- GNEJNA, TRIQ TA’ KARKAR, TRIQ TA’ MANNAR, TRIQ GNIEN XIBLA, TRIQ IL- KOMITTIVA.

Lokalitajiet bla dawl sa 1pm

 • Is-Siġġiewi – TRIQ TA’ BRIJA, TRIQ IL- QIEGHA, TRIQ PIETRU MALLIA, TRIQ IZ- ZABBARIJA, TRIQ RAMIJA, TRIQ SANTA MARGERITA, TRIQ IL- BANDLA
 • Ħ’Attard – RIQ PAWLU BORG, TRIQ IL- KATLAN, TRIQ KANANEA, TRIQ L- GHENIEQED, TRIQ L- INSOLJA.

Tista’ tara iktar dettalji minn hawnhekk. F’każ li wieħed ikollu bżonn l-assistenza jista’ jċempel fuq 8007 2224.