Qed jinkiseb l-aħjar valur għall-mina – il-Gvern

Il-Gvern qal li l-proċess li għaddej bħalissa għal tiftix ta’ kumpanija jew konsorzju biex jibni l-mina bejn Malta u Għawdex qed issir biex jinkiseb l-aħjar valur għal dan l-investiment kapitali.

Fi stqarrija konġunta bejn il-Ministeru għat-Trasport u l-Ministeru għal Għawdex, il-Gvern qal li l-proċess huwa wieħed rigoruż li beda fl-2018 minn Infrastruttura Malta u li għadu għaddej sal-lum billi ftit tal-ġimgħat ilu nħarġet is-sejħa għall-Pre-Qualification Questionnaire b’kull dokumentazzjoni u formoli relatati disponibbli online. Din is-sejħa kienet imħabbra internazzjonalment fil-ġurnal tal-Unjoni Ewropea.

B’referenza għall-protest ġudizzjarju li kien imdaħħal minn għadd ta’ organizzazzjonijiet dwar il-proċess, il-Gvern qal li l-proġett huwa ntiż biex joħloq konnessjoni permanenti bejn iż-żewġ gżejjer bl-għan li jingħelbu l-isfidi li jesperjenzaw ta’ kuljum ħaddiema Għawdxin, familji u pazjenti li jkollhom jaqsmu. Il-Gvern stqarr ukoll li l-mina se ssaħħaħ mhux biss l-ekonomija Għawdxija iżda jsaħħaħ l-iżvilupp soċjali permezz ta’ kwalità tal-ħajja aħjar.

Il-Gvern stqarr li qed jagħti l-importanza lil dan il-proġett għax qed jgħarraf il-kunsens nazzjonali li hawn dwaru u qed jifhem il-bżonn li din il-konnessjoni ssir.

Peress li dan huwa proġett maġġuri, il-Gvern qal li se jkun qed jieħu ħafna attenzjoni fuqu biex  josserva li x-xogħol ta’ ppjanar u tħejjijiet għat-tħaffir u l-bini tal-mina.

Il-Gvern qal li l-istudji li tlestew u li ġew ippublikati huma:

 1. Preliminary analysis – assessment of road tunnel options between Malta and Gozo
 2. Economic cost benefit analysis of strategic options
 3. Social impact assessment
 4. Geological and geotechnical investigation
 5. Project description statement
 6. Investigative coring
 7. ToR for appropriate assessment
 8. ToR for environmental impace assessment
 9. A study about the tunnel between Malta and Gozo
 10. Forecasts for traffic flows through the Malta-Gozo tunnel
 11. Conceptual design

Aktar kmieni din il-ġimgħa l-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) qalet li għadha ma teżisti l-ebda informazzjoni soda u rigoruża, u li hija pubblika, li permezz tagħha wieħed ikun jista’ janalizza l-alternattivi kollha biex l-aċċessibbiltà bejn Malta u Għawdex titjieb.