“Qatt tinsulenta lill-ġenituri: dawk tawk il-ħajja”

Lill-ġenituri għandna nirrispettawhom dejjem

Waqt li kien qed jitkellem fl-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa li għadda l-Papa Franġisku warrab għal ftit id-diskors preparat li kellu u ħareġ b’din il-frażi: Qatt tinsulenta lill-ġenituri tiegħek, dawk tawk il-ħajja.”

Fl-udjenza, l-Papa kompla bil-katakeżi tiegħu dwar il-kmandamenti u din il-ġimgħa kien imiss ir-raba’ kmandament: weġġagħ lil missierek u l-ommok. “Li tweġġagħ lil missierek u l-ommok ifisser li tirrikonoxxi l-importanza tagħhom, anke b’ġesti konkreti li jesprimu dedikazzjoni, affezzjoni u kura.  Imma hemm aktar minn hekk.”

Papa Franġisku fakkar xi jgħid il-ktieb tad-Dewteronomju dwar dan il-kmandament: Weġġagħ lil missierek u l-ommok, kif ikkmandak Alla biex ikollok ħajja twila u timxi sewwa fl-art li Alla qed jagħtik. (Dt.5:16).  Il-Papa qal li tweġġagħ lil missierek u l-ommok jagħtik ħajja twila u ferħana.

Fir-riflessjoni tiegħu, l-Papa osserva li l-kmandament ma jitkellimx dwar it-tjubija jew il-merti tal-ġenituri.

“Il-kmandament ma jirrikjedix li l-omm u l-missier ikunu perfetti. Jitkellem fuq dak li għandhom jagħmlu ‘l ulied barra mill-merti tal-ġenituri”, innota Papa Franġisku.  “Jgħidilna xi ħaġa straordinarja: anke jekk mhux il-ġenituri kollha huma tajba u mhux kull tfulija hi serena, it-tfal kollha għandhom ikunu ferħana, għax li jkollok ħajja mimlija u ferħana jiddependi mir-rikonoxximent ġust li nagħtu lil dawk li ġiebuna fid-dinja.”

Il-Papa qal li jekk ‘l ulied tbiegħdu mill-ġenituri għandhom jirritornaw. ‘L ulied m’għandhom qatt jinsulentaw jew jisħtu lill-ġenituri: “Qatt tinsulentaw lill-ġenituri! Ommok, Missierek. Dawk tawk il-ħajja!”

Il-Papa Franġisku kkonnkluda: “Din il-ħajja meraviljuża hi offruta lilna, mhux imposta fuqna: ‘li nqumu mill-ġdid ma’ Kristu hi grazzja li nilqugħa jekk irridu, hi teżor tal-magħmuidja tagħna, fejn bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu, il-Missier waħdieni tagħna u fil-ġenna.”