“Qatt ma ridt insir qassis”: Mix-xjenza għas-saċerdozju

Għalija Alla hu kollox, Alla hu ħniena u tama. Illum skoprejna aktar li mingħajr it-tama ma' nagħmlu xejn.

Wara li studja l-komunikazzjoni tax-xjenza u l-psikoloġija, Dun Christopher Bugeja, nhar it-Tnejn li ġej, flimkien ma’ disa’ djakni oħra se jiġi ordnat saċerdot. Għalih li tikkommunika x-xjenza u li tikkomunika lil Alla jmorru flimkien.

Waqt perjodu ta’ studju barra minn Malta, Dun Christopher beda jħoss ġewwa fih sejħa li joffri ħajtu għal Alla. Filwaqt li wħud jaraw ix-xjenza u r-reliġjon u l-ispiritwalità bħala għedewwa ta’ xulxin, Dun Christopher saħaq li hu, jinsab konvint li dawn imorru id f’id.

“Għalija, il-komunikazzjoni tax-xjenza hi importanti ħafna. Permezz tax-xjenza nista’ napprezza l-ħolqien kollu, ibda mill-iżgħar ħlejqa, batterju jew virus, sal-akbar annimal.” Dun Christopher saħaq li “l-komunikazzjoni tax-xjenza u l-komunikazzjoni tal-Kelma ta’ Alla jmorru flimkien.”

Hu qatt ma ried isir qassis. Dun Christopher stqarr li fehem li kien fi proċess tul ħajtu. B’mod speċjali waqt l-istudji tiegħu barra minn Malta, seta’ japprezza li filwaqt li l-bniedem hu msejjaħ biex jifhem x’hemm madwaru u ġewwa fih, fl-istess ħin “parti minnu tiġbdu biex ifittex dak li hemm ‘il barra minnu, li jfittex lil Alla u din bdejt naraha li bdiet tikber fija.”

Dan wasslu biex jifhem li ma kienx imsejjaħ biex ixandar biss ix-xjenza imma biex ixandar dak li hu jiddeskrivih bħala aktar wiesa’ – il-Kelma ta’ Alla. Induna b’dan meta kien qiegħed imiss il-qiegħ. “Hemm sibt lil Alla jgħini, huwa dak li lili jżommni ħaj.”

“Bl-istess enerġija li biha mxejt mix-xjenza għall-qasam tal-komunikazzjoni tax-xjenza sabiex inkun nista’ naqsam ma’ ħafna l-ferħ tal-iskoperti u l-għarfien xjentifiku permezz tax-xandir, ta’ xows tax-xjenza, u taċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza, l-Esplora, issa wasalt ukoll biex naqsam il-ferħ tal-iskoperta ta’ Alla u tas-sejħa tiegħu… Fil-każ tiegħi, is-sejħa għas-saċerdozju.”

“Għalija Alla hu kollox, Alla hu ħniena u tama. Dan iż-żmien li qed ngħixu fih għinna niskopru li mingħajr it-tama ma’ nagħmlu xejn.”

10 saċerdoti ġodda

Nhar it-Tnejn, 29 ta’ Ġunju, Solennità ta’ San Pietru u San Pawl, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid, fis-6:30 p.m, ser issir l-Ordinazzjoni ta’ 10 saċerdoti ġodda. Dawn huma: