Privatezza

Read in English.

Din il-Politika tal-Privatezza hija effettiva mill-25 ta ‘Mejju 2018. Il-Politika tal-Privatezza tista’ tinbidel f’kull ħin. Dawn il-bidliet għandhom jiġu ppubblikati u emendati fi hdan dan id-dokument.

Din il-politika hija konformi mad-Digriet Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ ir- “Regoli Interni tal-Knisja”.

 1. Introduzzjoni

Din il-Politika tal-Privatezza tirregola l-mod li bih Newsbook (“aħna”, “il-Kontrollatur”), jiġbor, juża, iżomm u jiżvela informazzjoni miġbura mill-utenti (kull wieħed, “Utent”) tal-website ta’ Newsbook.com.mt (“ Sit ”). Din il-politika ta’privatezza tapplika għas-Sit, l-prodotti u s-servizzi kollha offruti mill-Beacon Media Group. Din il-politika hija bbażata fuq il-prinċipji tal-protezzjoni tad-data li jinstabu hawn taht:

  1. id-data personali trid tkun ipproċessata b’mod ġust u legali;
  2. id-data personali għandha dejjem tkun ipproċessata wara li jkun inkiseb il-kunsens;
  3. id-data personali għandha tinġabar biss għal skopijiet speċifiċi, espliċiti ddikjarati u leġittimi;
  4. id-data personali ma għandhiex tkun ipproċessata għal kwalunkwe skop li huwa inkompatibbli ma ‘dak li għalih tinġabar l-informazzjoni;
  5. data personali li tiġi pproċessata għandha tkun adegwata u rilevanti fir-rigward ta ‘l-iskop ta’ l-ipproċessar;
  6. M’hemmx bżonn li tiġi proċessata aktar data personali minn dak li jkun meħtieġ wara li jitqiesu l-għanijiet tal-ipproċessar;
  7. id-data personali li tiġi pproċessata għandha tkun korretta u, jekk ikun meħtieġ, aġġornata;
  8. Għandhom jittieħdu l-miżuri raġonevoli kollha biex jikkompletaw, jikkoreġu, jibblokkaw jew iħassru data sal-punt li din id-data mhix kompluta jew mhix korretta, wara li jitqiesu l-għanijiet li għalihom huma pproċessati;
  9. id-data personali ma għandhiex tinżamm għal perjodu itwal minn dak meħtieġ, wara li jitqiesu l-għanijiet li għalihom huma pproċessati;
  10. d-data personali għandha tkun protetta kontra qerda jew telf aċċidentali jew forma illegali ta’ pproċessar;
  11. data personali ma għandhiex tkun trasferita lejn pajjiżi terzi li ma joffrux livell adegwat ta’ protezzjoni.

2. Definizzjonijiet

“Int” – L-utent tal-Websajt.
“Data Personali” tfisser informazzjoni li tidentifika speċifikament individwu jew li hija marbuta ma’ informazzjoni li tidentifika individwu speċifiku.
“Viżitatur” tfisser individwu għajr Utent, li juża ż-żona pubblika, iżda m’għandux aċċess għaż-żoni ristretti tas-Sit jew tas-Servizz.

3. Informazzjoni li niġbru

Informazzjoni Personalment Identifikabbli
Aħna nistgħu niġbru Informazzjoni Personalment Identifikabbli (PII) minn Utenti f’varjetà ta ‘modi, inkluż, iżda mhux limitati għal, meta l-Utenti jżuru s-sit tagħna, jirreġistraw fuq is-sit, ipoġġu ordni, jissottoskrivu għall-fuljett, jirrispondu għal stħarriġ, mili ta formoli, u b’rabta ma’ attivitajiet, servizzi, karatteristiċi jew riżorsi oħra li nagħmlu disponibbli fuq is-Sit tagħna. L-utenti jistgħu jintalbu, kif xieraq, isem, indirizz elettroniku, indirizz postali, numru tat-telefon u informazzjoni tal-karta ta’ kreditu. L-utenti jistgħu, madankollu, iżuru s-Sit tagħna b’mod anonimu. Aħna se niġbru informazzjoni ta ’identifikazzjoni personali mill-Utenti biss jekk b’mod volontarju jibagħt dik l-informazzjoni lilna. L-utenti jistgħu dejjem jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni ta’ identifikazzjoni personali, ħlief li jistgħu ma jitħallewx jidħlu f’ċerti attivitajiet relatati mas-Sit.

Informazzjoni li ma tistax tiġi identifikata personalment
Aħna nistgħu niġbru informazzjoni li ma tkunx identifikabbli personalment dwar l-Utenti kull meta jinteraġixxu mas-Sit tagħna. Informazzjoni ta ‘identifikazzjoni mhux personali tista’ tinkludi l-isem tal-browser, it-tip ta ‘kompjuter u informazzjoni teknika dwar l-Utenti b’mezzi ta’ konnessjoni mas-Sit tagħna, bħas-sistema operattiva u l-fornituri tas-servizzi tal-Internet utilizzati u informazzjoni oħra simili.

Cookies tal-Web Browser
Is-Sit tagħna jista ‘juża “cookies” biex itejjeb l-esperjenza tal-Utent. Il-cookies huma biċċiet żgħar ta ’data li s-sit jittrasferixxi fuq il-hard drive tal-kompjuter tal-utent meta l-utent iżur il-websajt. Ma niġbrux informazzjoni mill-kompjuter tal-utent permezz ta ‘cookies. Huma tipikament jaħżnu informazzjoni fil-forma ta ‘identifikazzjoni ta’ sessjoni li ma tidentifikax lill-utent personalment. Jekk ma tridx li jintużaw “cookies” jekk jogħġbok aġġusta l-issettjar tal-browser tiegħek biex tiddiżattivahom.Ikklikkja hawn biex titgħallem aktar dwar il-Politika tagħna dwar il-Cookies.

4. Kif nużaw l-informazzjoni tiegħek
L-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni jista ‘jiġbor u juża informazzjoni personali tal-Utenti għall-għanijiet li ġejjin:

 • Biex intejbu s-servizz tal-konsumatur: L-informazzjoni li tipprovdi tgħinna nirrispondu għat-talbiet tas-servizz u l-ħtiġijiet ta ‘appoġġ b’mod aktar effiċjenti.
 • Biex nippersonalizzaw l-esperjenza tal-utent: Aħna nistgħu nużaw informazzjoni fl-aggregat biex nifhmu kif l-Utenti tagħna bħala grupp jużaw is-servizzi u r-riżorsi pprovduti fuq is-Sit tagħna.
 • Biex intejbu s-Sit tagħna: Aħna nistgħu nużaw feedback li tipprovdi biex intejbu l-prodotti u s-servizzi tagħna.
 • Biex tipproċessa ħlasijiet: Aħna nistgħu nużaw l-informazzjoni li l-Utenti jipprovdu dwarhom infushom meta jagħmlu ordni biss biex jipprovdu servizz għal dik l-ordni. Aħna ma naqsux din l-informazzjoni ma ‘partijiet esterni ħlief sal-punt meħtieġ biex nipprovdu s-servizz.
 • Biex imexxu promozzjoni, konkors, stħarriġ jew karatteristika oħra tas-Sit:Biex jibagħtu lill-Utenti informazzjoni li huma qablu li jirċievu dwar suġġetti li naħsbu li se jkunu ta’ interess għalihom.
 • Biex tibgħat emails perjodiċi: Aħna nistgħu nużaw l-indirizz tal-email biex nirrispondu għall-mistoqsijiet, mistoqsijiet u / jew talbiet oħra. Jekk l-Utent jiddeċiedi li jiddaħħal fil-lista tagħna, jirċievi emails li jistgħu jinkludu aħbarijiet tal-kumpanija, aġġornamenti, informazzjoni relatata dwar il-prodott jew is-servizz, eċċ. Jekk fi kwalunkwe ħin l-Utent jixtieq jitħassar minn fuq din l-lista, aħna ninkludu din l-ghazla fil-qiegħ ta ‘kull email jew l-Utent jista’ jikkuntattjana permezz tas-Sit tagħna.
 • Biex jintbgħatu l-Aħbarijiet forma ta’ Whatsapp Alters: għandu l-utent jagħtina n-numru tal-mowbajl tagħhom u opt-in għall-Alerts Newbsook tagħna fuq Whatsapp. Biex tibda tirċievi dawn it-twissijiet, tista’ tagħfas din il-link. L-utent irid isalva l-kuntatt tagħna biex jibda jirċievi l-Avviżi tan-Newsbook. Ahna nibaghtu artikli Esklussivi u ta ‘Breaking News. Biex tagħżel li ma tibqax tirċievi l-Avviżi kollha tan-Newsbook, ibgħat messaġġ bil-kelma “STOP.”
 • Kull skop ieħor relatat direttament max-xogħol tagħna u li għalih tkun ipprovdejt kunsens (meta jkun raġonevolment meħtieġ mil-liġi).
 1. Tqassim tal-informazzjoni tiegħek

Aħna nużaw biss l-informazzjoni personali u sensittiva tiegħek għar-raġuni li niġbruha kif stabbilit hawn fuq u għall-iskop li għalih tkun ġiet miġbura, jew kif permess b’ mod ieħor bil-liġi.

Aħna ma niżvelawx l-informazzjoni li niġbru lill-affiljati jew partijiet terzi mingħajr ma ninfurmawk qabel, jew mingħajr il-kunsens tiegħek fejn applikabbli. Aħna nistgħu niżvelaw informazzjoni lil partijiet terzi fiċ-ċirkostanzi li ġejjin: kwalunkwe entitajiet jew istituzzjonijiet oħra tal-Arċidjoċesi ta ’Malta, partijiet ta’ fiduċja terzi li jgħinuna fl-operazzjonijiet tagħna ta ’kuljum jew jamministraw attivitajiet f’isimna, inklużi (iżda mhux limitati għal) persunal tal-appoġġ tal-IT, disinjaturi, u żviluppaturi tal-web; kwalunkwe kuntrattur jew konsulent ieħor li jivverifika kwalunkwe proċess tagħna jew li jkollu l-ħtieġa li jaċċessa din l-informazzjoni għall-iskop li jagħti pariri lilna; kwalunkwe korp tal-infurzar tal-liġi li jista’ jkollu kwalunkwe rekwiżit raġonevoli biex jaċċessa l-Informazzjoni Personali tiegħek; u kwalunkwe korp regolatorju jew entità awtorizzata li jista ‘jkollha kwalunkwe rekwiżit raġonevoli biex taċċessa l-Informazzjoni Personali tiegħek.

6. Drittijiet ta’ suġġetti tad-data

Il-Politika tadotta l-istess drittijiet tas-suġġett tad-data f’konformità mar-Regoli Interni tal-Knisja. Dawn jinkludu dawn li ġejjin:

 1. i. id-dritt li jkun infurmat;
 2. id-dritt ta ‘l-aċċess;
 3. id-dritt għal rettifika;
 4. id-dritt ta ‘tħassir;
 5. id-dritt li tillimita l-ipproċessar;
 6. id-dritt għall-portabbiltà tad-data;
 7. id-dritt ta ‘oġġezzjoni;
 8. id-dritt li ma tkunx soġġetta għal teħid ta ‘deċiżjonijiet awtomatizzat inkluż il-profilix.
 9. id-dritt li jilmentaw ma ‘awtorità ta’ sorveljanza;
 10. id-dritt li tirtira l-kunsens.

Jekk tixtieq teżerċita drittijiet bħal dawn, tista ‘tikkuntattjana kif stipulat fit-taqsima “Ikkuntattjana”. Aħna se nirrikonoxxu t-talba tiegħek fi żmien tnejn u sebgħin (72) siegħa u nittrattawha dan l-ilment fil-pront. Aħna nirrispondu għal dawn it-talbiet fi żmien xahar, bil-possibbiltà li dan il-perjodu jestendi għal talbiet partikolarment kumplessi skont il-Liġi Applikabbli.

Skond il-Liġi Applikabbli, nirriżervaw id-dritt li nżommu data personali jekk l-iżvelar tagħha jaffettwa ħażin id-drittijiet u l-libertajiet ta ‘ħaddieħor. Jekk talba tiġi rifjutata, l-individwu jkun infurmat bir-raġuni għaċ-ċaħda u bid-dritt tiegħu li jressaq ilment għand l-awtorità ta ‘sorveljanza. Barra minn hekk, nirriżervaw id-dritt li niċċarġjaw tariffa għall-konformità ma ‘dawn it-talbiet jekk huma meqjusa manifestament bla bażi jew eċċessivi.

7. Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data (DPO)

Ir-Regoli Interni tal-Knisja jipprevedu l-ħatra ta ‘DPO li l-funzjonijiet tagħhom jinkludu l-monitoraġġ tal-konformità interna u l-kooperazzjoni mal-Awtorità ta’ Sorveljanza, fir-rigward, fost oħrajn, kwistjonijiet ta ‘sigurtà, ilmenti uffiċjali u notifika / komunikazzjoni ta’ ksur tad-data. Id-DPO mhuwiex il-kontrollur jew il-proċessur li huwa meħtieġ li jiżgura u li jkun jista ‘juri li l-ipproċessar isir skont ir-Regolament. F’dan ir-rigward, kwalunkwe mistoqsija rigward dan id-dokument, kif ukoll kwalunkwe talba għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġett tad-data, għandhom ikunu diretti lid-DPC rispettiv.

Uffiċjal għall-Protezzjoni tad-Data
Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalcedonju, Floriana, Malta
dpo@maltadiocese.org

Koordinatur għall-Protezzjoni tad-Data
Beacon Media Group, RTK Studios, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda
GDPR@newsbook.com.mt
www.newsbook.com.mt

 1. Sigurtà

Aħna nieħdu miżuri ta ‘sigurtà xierqa biex nipproteġu d-data tiegħek minn telf, użu ħażin u aċċess mhux awtorizzat, alterazzjoni, żvelar jew qerda ta’ l-informazzjoni tiegħek. Is-sistemi tal-IT tagħna huma protetti bil-password u jikkonformaw mal-istandards ta ’sigurtà applikabbli. Il-persuna awtorizzata biss hi permessa li taċċessa dawn id-dettalji. Hija l-politika tagħna li: tiqred l-informazzjoni personali ladarba ma jkunx għad hemm bżonn legali jew ta ‘negozju biex tinżomm; jintużaw netwerks ta ‘data protetti, jinzammu l-istandard tal-firewall tal-industrija u l-protezzjoni tal-password; u skjera, tħaddem u żżomm software effettiv kontra l-virus aġġornat fis-sistemi tal-kompjuter kollha li jistgħu jattakkaw minn software malizzjuż.

 1. Il-kunfidenzjalità tad-data

Newsbook jagħti mandat li d-data personali tiġi ttrattata bl-attenzjoni xierqa sabiex tiġi protetta minn aċċess jew żvelar mhux awtorizzat. Il-membri kollha tal-istaff preżenti u tal-passat, membri ohra mhux impjegati tal-Knisja, konsulenti u fornituri ta ‘servizzi ta’ partijiet terzi sakemm jiġu f’kuntatt mad-data personali permezz tan-negozju tagħhom mal-Knisja huma marbuta mill-Politiki tal-Arċidjoċesi dwar il-Protezzjoni tad-Data u l-Kodiċi ta ‘Etika.

10. Trasferimenti ta ‘data internazzjonali

Meta Newsbook għandu l-intenzjoni li jittrasferixxi d-data personali lil pajjiż terz, huwa se jagħmel dan biss suġġett għad-dispożizzjonijiet tar-Regoli Interni tal-Knisja. Aħna ser nieħdu l-passi kollha meħtieġa biex niżguraw li d-drittijiet tal-privatezza tiegħek jibqgħu jiġu protetti, kif deskritt f’din il-politika ta ‘privatezza u skont il-liġijiet tal-protezzjoni tad-data.

11. Rabtiet ma ‘websajts oħra

Il-websajt tagħna jista ‘jkollha links għal websajts ta’ partijiet terzi, u websajts ta ‘partijiet terzi jista’ jkollhom ukoll links għall-websajt tagħna. Il-politika ta ‘privatezza tagħna ma tapplikax għal links esterni jew websajts oħra u aħna mahniex responsabbli għall-prattiċi użati minn websajts marbuta ma’ jew mis-Sit tagħna. L-operaturi ta ‘websajts oħra jistgħu jiġbru l-informazzjoni personali tiegħek. Aħna ninkoraġġukom biex taqraw il-politiki ta ‘privatezza ta’ kwalunkwe websajt li torbot mill-websajt tagħna.

 1. Żvelar tal-Affiljat

Xi links fuq din il-websajt huma links ta ‘affiljati, li jfisser li Newsbook huwa parteċipant fi programmi ta’ affiljati iddisinjat biex jipprovdu mezz għal siti biex jirċievu kummissjoni ta ‘affiljati billi jirreklamaw u jorbtu ma’ bejjiegħa ta ‘partijiet terzi. Din it-tariffa ta ‘riferiment ma toħroġx mill-bwiet ta’ l-Utenti u lanqas ma taffettwa l-prezz li l-Utenti jħallsu jew l-esperjenza li l-Utenti għandhom fuq il-websajt ta ‘bejjiegħ ta’ parti terza. Barra minn hekk, il-kontenut editorjali tagħna mhuwiex influwenzat minn min jirreklama jew sħubijiet affiljati. Bejjiegħa ta ‘partijiet terzi bħal dawn jużaw cookies biex iservu r-reklami li jidhru fuq il-websajt tagħna direttament għall-browser tiegħek. Dawn il-cookies fihom IDs li jipprovdu informazzjoni dwar l-operaturi tal-websajt, il-materjal tar-reklamar fil-ħin ta ‘kuntatt u l-bejjiegħ ta’ partijiet terzi. Bħala parti mill-informazzjoni disponibbli fil-websajts huma jaħżnu wkoll informazzjoni dwar ir-referrer i.e. il-paġna tal-websajt li minnha l-Utent jintrabat mal-websajt tal-bejjiegħ ta ‘Parti Terza. Din l-informazzjoni tintuża biex tipproċessa t-talbiet għall-kummissjoni tal-operatur tal-websajt fil-każ ta ‘konverżjoni rreġistrata (per eżempju, bejgħ, jew reġistrazzjoni, eċċ.). Barra minn hekk, informazzjoni dwar l-apparat (IP anonimizzat, sistema operattiva, verżjoni tal-browser) tinġabar sabiex titkejjel l-effikaċja tar-reklami tagħhom, jittejjeb is-servizz, jiġi evitat l-abbuż u titnaqqas il-frodi u jiġu identifikati xejriet ta ‘browsing mhux umani. Innota li fl-ebda ħin ma jgħaddi l-ebda Informazzjoni Personali, u lanqas ma jagħmel l-ebda tentattiv biex jiddetermina l-identità attwali ta ‘Utent individwali.

13. Żamma ta’data

Newsbook ma għandux iżomm id-data personali għal perjodu ta ’żmien itwal minn dak meħtieġ, wara li jikkunsidra l-għanijiet li għalihom tkun ġiet ipproċessata. Aħna nżommu u nużaw l-informazzjoni kif meħtieġ biex tikkonforma ma ‘l-obbligi legali tagħna, isolvu t-tilwim, nipproteġu l-interessi vitali tiegħek jew l-interessi vitali ta’ persuna fiżika oħra u ninfurzaw il-ftehimiet tagħna kif ġej:Korrispondenza – Aħna nżommu l-informazzjoni tiegħek sakemm tieħu biex tirrisolvi l-inkjesta tiegħek, u għal perjodu ieħor ta ‘żmien f’konformità mal-obbligi statutorji, wara liema punt id-data tiegħek titħassar.Lista tal-posta eletronika – Aħna nżommu l-informazzjoni tiegħek li użajt biex tirreġistra għan-newsletter ta ‘Newsbook (Daily News Digest) sakemm tibqa’ sottoskritt jew ladarba s-servizz ma jibqax jopera, liema minnhom jiġi l-ewwel.Informazzjoni ta ‘ordni – Aħna nżommu l-informazzjoni użata tiegħek biex tagħmel ordni għall-merkanzija (ritratti) u / jew servizzi tagħna, għal perjodu minimu ta’ sitt snin wara t-tmiem tas-sena finanzjarja li fiha tkun għamilt l-ordni tiegħek, f’konformità mal-istatutorji tagħna obbligati li żżomm rekords għal skopijiet ta ’taxxa taħt l-Att dwar il-VAT, Kapitolu 406 tal-Liġijiet ta’ Malta.F’xi każijiet mhuwiex possibbli għalina li nispeċifikaw minn qabel il-perjodi li għalihom tinżamm id-data personali tiegħek.

F’każijiet bħal dawn, aħna niddeterminaw il-perjodu ta ‘retenzjoni abbażi tal-kriterji li ġejjin:

 • x’inhuma l-iskop li għalihom inġabret l-informazzjoni tiegħek fl-ewwel lok;
 • jekk hemmx xi obbligi statutorji, li jobbligawna nkomplu nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek;
 • jekk għandniex bażi legali fis-seħħ biex inkomplu nipproċessaw l-informazzjoni tiegħek, inkluż iżda mhux limitati għall-kunsens;
 • x’inhu l-valur marbut mal-informazzjoni tiegħek;
 • jekk hemmx xi prattiki tal-industrija li jistipulaw kemm għandha tinżamm l-informazzjoni;
 • ir-riskju, l-ispiża u r-responsabbiltà marbuta ma ‘tali żamma; u
 • kwalunkwe ċirkostanza rilevanti oħra.

14. Bidliet f’din il-politika

Jekk jogħġbok innota li l-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni għandu d-diskrezzjoni li jaġġorna din il-politika ta ‘privatezza f’kull ħin. Meta nagħmlu dan, aħna se nirrevedu d-data aġġornata fil-qiegħ ta ‘din il-paġna. Aħna nħeġġu lill-Utenti biex spiss jiċċekkjaw din il-paġna għal kwalunkwe bidla biex jibqgħu infurmati dwar kif qed ngħinu biex nipproteġu l-informazzjoni personali li niġbru. Int tirrikonoxxi u taqbel li hija r-responsabbiltà tiegħek li tirrevedi din il-politika ta ‘privatezza perjodikament u ssir taf bil-modifiki.Meta l-ipproċessar tad-data jirrikjedi kunsens, jekk il-bidliet fl-ipproċessar tad-data x’aktarx ikollhom impatt fuq il-validità tal-kunsens preċedenti miksub, jew jekk il-bidliet mhumiex konformi mal-aspettattivi eżistenti, aħna nagħtuk parir dwar l-għażliet li jista ‘jkollok bħala riżultat ta’ dawk il-bidliet.

15. L-aċċettazzjoni tiegħek ta’ dawn it-termini

Billi tuża dan is-Sit, int tagħmlel l-aċċettazzjoni tiegħek ta ‘din il-politika. Jekk ma taqbilx ma ‘din il-politika, jekk jogħġbok tużax is-Sit tagħna. L-użu kontinwu tiegħek tas-Sit wara l-istazzjonar tal-bidliet f’din il-politika se titqies li int aċċettat dawk il-bidliet.

16. Il-privatezza tat-tfal u tal-minorenniIl-ħarsien tal-privatezza tal-minorenni huwa partikolarment importanti. Aħna mhux se niġbru, nużaw jew niżvelaw id-Data Personali ta minuri taħt l-età ta’ 16, mingħajr ma niksbu kunsens minn qabel minn persuna bir-responsabbiltà tal-ġenituri (eż. Ġenitur jew kustodju) permezz ta’ kuntatt dirett off-line. Aħna nipprovdu lill-ġenitur b ‘(i) avviż dwar it-tipi speċifiċi ta’ data personali li tkun qed tinġabar mill-minorenni, u (ii) l-opportunità li joġġezzjonaw għal kwalunkwe ġbir, użu, jew ħażna ta ‘informazzjoni bħal din. Jekk għandek xi mistoqsija rigward dan is-suġġett, jekk jogħġbok ikkuntattjana kif indikat fit-taqsima “Ikkuntattjana” hawn taħt.

17. Ikkuntattjana

Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar din il-Politika ta ‘Privatezza, il-prattiċi ta’ dan is-sit, jew it-trattament tiegħek ma’ dan is-sit, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq:
Koordinatur għall-Protezzjoni tad-Data
Beacon Media Group, RTK Studios, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda
GDPR@newsbook.com.mt
www.newsbook.com.mt