“Pajjiż jiddependi minn l-ilma li hu tajjeb għax-xorb” – Godfrey Farrugia

Il-Membru Parlamentari għall-Partit Demokratiku Godfrey Farrugia qal li l-andament ta’ pajjiż jiddependi mis-sors tal-ilma tajjeb għax-xorb.
Waqt li flimkien mal-Membri Parlamentari Laburisti Rosianne Cutajar u Manwel Mallia, kienq ed qed jipparteċipa f’sessjoni Tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi, Xjenza, Teknoloġija u Ambjent (OSCE), Dr Farrugia esprima d-dispjaċir tiegħu għad-deċiżjoni ta’ wħud mill-pajjiżi li ma jibqgħux parti mill-ftehim ta’ Pariġi dwar it-tibdil fil-klima.          
Huwa appella għal aktar koperzzjoni bejn il-pajjiżi biex iħarsu l-ilma minn kontaminazzjoni mill-ħmieġ kemm dak uman kif ukoll industrijali.