Newsline: Droga, l-użura u l-faqar fost il-missjonijiet tal-Kap il-ġdid tal-Caritas

Waqt il-programm Newsline tas-Sibt 18 t’ Awissu fuq RTK 103FM, insewgu intervista li għamlet Sylvana Debono mal-Kap il-ġdid tal-Caritas Dr Anthony Gatt.

L-intervista bdiet billi l-ewwel naraw min hu Anthony Gatt bħala persuna, imbagħad wara nkomplu nsiru nafu aktar dwar il-missjoni tiegħu.

Il-Caritas hija organizzazzjoni tal-Knisja li taħdem f’tant oqsma, fosthom fid-droga, l-alkoħol, l-użura u l-faqar.

Newsline ġie ppreżentat minn Fr Joe Borg u Sylvana Debono.