Multa u sentenza sospiża għall-flus foloz mhux iddikjarati

Passiġġier li nstab fil-possessjoni ta’ €30,000 mhux iddikjarati wara li niżel mill-katamaran ta’ Sqallija, akkwista multa u sentenza sospiża fil-Qorti llum.

Iċ-Ċiniż ta’ 26 sena, li joqgħod f’Katanja, twaqqaf mill-uffiċjali tad-Dwana, fejn qalilhom li ma kellu xejn x’jiddikjara. Madankollu, meta fittxewlu fil-basktijiet, sabulu €20,000 moħbija u €10,000 moħbija fil-qalziet tiegħu stess.

Huwa xehed ħati li kellu flus foloz u li ma ddikjarax l-€10,000 li kellu aktar minn dak li hu legalment permess.

Il-Qorti ddikjaratu ħati u tatu multa ta’ €7,557, 25% tas-somma fil-każ. Għall-flus iffalsifikati, ingħata sentenza ta’ 13-il xahar sospiża għal sentejn, u s-somma ta’ €20,230 ġiet ikkonfiskata.