Filmat: Iben Mario Morales jitħajjar għal X Factor

Nafuh fuq it-televiżjoni fi prodotti tat-tisjier. Huwa wkoll iben Mario Morales. Igħid li qatt ma tgħallem ikanta. Jinterpeta Peaches & Cream ta’ John Butler.

Howard jgħidlu le. Alexandra Iva għax kurjuża. Ray iħobb bies jieħdu risku. Lil Ira qanqlilha l-interess.

Tlaqna għall-bootcamp!