Filmat: “Missieri kien jgħidli ħallini minn dan iċ-ċajt”

Waqt Nitfa Kultura, Anthony Bezzina jitkellem ma’ Frederick Zammit dwar l-importanza li nħeġġu lit-tfal minn etajiet żgħar jinteressaw ruħhom fl-arti filwaqt li jġedded il-memorji ta’ tfulitu ta’ meta missieru kien qis dan kollu bħala “ċajt” u ironikament snin wara Tony kellu jiftaħ skola li tagħti ħafna opportunitajiet lil ħafna artisti li jafu l-bidu tagħhom permezz ta’ Masquerade.