Minn Ħal Safi sal-Belt…aċċess limitat fit-toroq minħabba s-Summit

Il-Pulizija ħarġet il-lista ta’ toroq li se jkunu affettwati minħabba l-Valletta Summit tal-ġimgħa d-dieħla. Dawn ivarjaw minn toroq arterjali f’Ħal Safi u Ħal Luqa sa Buġibba, Ħ’Attard, Ħal Balzan, il-Marsa, San Ġiljan, l-Imsida, l-Pietà u l-Belt Valletta.
Uħud mit-toroq se jingħalqu għal kollox f’xi ħinijiet filwaqt li oħrajn se jkollhom aċċess limitat.  
Ma jistax jonqos li l-akbar konċentrazzjoni ta’ toroq magħluqa u devjazzjonijiet tat-traffiku se jkunu fil-Belt Valletta, minħabba li s-summit se jsir f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi.
Se jkun hemm aċċess limitat għat-traffiku fi Triq Aldo Moro u Triq Diċembru 13 fil-Marsa kif ukoll fi Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda.
Newsbook.com.mt għamel ukoll kuntatt mal-Pulizija fejn intqal li nhar it-Tlieta li ġej se tinħareġ il-lista uffiċjali fil-Gazzetta tal-Gvern.
Hawn taħt tista' tara l-Avviż tal-Pulizija.
 


POLICE NOTICE No. 158

The Commissioner of Police hereby notifies that in terms of Legal Notice 101/97, the streets listed hereunder are to be classified as tow zones on the date and times indicated.
In virtue of Article 52(1) of the Traffic Regulation Ordinance (Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the transit and stopping of vehicles through the streets mentioned hereunder is prohibited on the dates and times indicated.

Saint Julians
On Monday, 9th November, 2015 from midnight till 11.00 a.m. of Friday, 13th November, 2015 through Triq Santu Wistin, Triq id-Dragunara, Triq il-Knisja, Triq Ross, Triq San Ġorġ, Triq L.V. Farrugia and Triq William Harding.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Ħal Luqa
On Monday, 9th November, 2015 from 8.00 p.m. till 9.00 a.m. of Friday, 13th November, 2015 through Triq Garibaldi, Triq il-Kunsill tal-Ewropa, Triq l-Avjazzjoni Ċivili, Triq Ħal Luqa, Xintill roundabout, Vjal Santa Luċija, Industrial Estate, Triq Ħal Far, Triq l-Avjazzjoni, Triq iż-Żurrieq and MIA entrances.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Ħ’Attard/Ħal Balzan
On Monday, 9th November, 2015 from 8.00 p.m. till 10.00 p.m. of Friday, 13th November, 2015 through Vjal de Paule, Ħal Balzan, (main entrance of Corinthia and also Sant’ Anton President’s Palace), part of Triq Birkirkara, Triq il-Linja, Ħ’Attard, (left hand side of Corinthia Hotel), Triq Lord Strickland known as Triq it-Twila which is adjacent to Sant’ Anton Palace), part of Triq Sant’ Antnin, Ħ’Attard, from Triq Lord Strickland up to Triq G. Portelli (kitchen garden area behind San Anton Palace).
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Msida/Tal-Pietà
On Tuesday, 10th November, 2015, from midnight till 10.00 p.m. of Thursday, 12th November, 2015 through Msida Seafront and Tal-Pietà Seafront.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Buġibba
On Tuesday, 10th November, 2015 from 5.00 a.m. till 7.00 p.m. through Triq Għawdex, Triq Dawret il-Gżejjer, Triq it-Turisti, Triq it-Trunċiera, Triq id-Dolmen and Triq il-Merluzz.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Marsa/Blata l-Bajda
On Tuesday, 10th November, 2015 from 9.00 a.m. till 11.00 a.m. of Friday, 13th November, 2015 through Triq il-Menqa, Triq Aldo Moro, Triq Diċembru Tlettax, Triq it-Tiġrija/Korsa, Marsa and Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Valletta/Floriana
On Tuesday, 10th November, 2015 from 5.00 p.m. till midnight of Thursday, 12th November, 2015 through Triq il-Lvant between Triq San Kristofru and Triq San Nikola, Triq il-Mediterran between Triq San Nikola and Saint Elmo Granaries, Pjazza Evans, Saint Elmo Granaries between Triq il-Merkanti and Triq ir-Repubblika, Triq it-Tramuntana between Triq il-Merkanti and Pjazza Evans, Triq il-Merkanti between Saint Elmo Granaries and Triq l-Isptar, Triq l-Isptar between Triq San Pawl and Triq il-Merkanti (including off road parking area), Triq San Pawl between Triq San Nikola and Triq l-Isptar, Triq Sant’ Orsla between Triq San Nikola and Triq l-Ibjar, Triq l-Ibjar between Triq Sant’ Orsla and Triq San Nikola, Triq San Bastjan between Triq l-Ixprun and Triq il-Batterija, Triq Marsamxett between Gun Post and Triq l-Assedju l-Kbir (both sides including parking), Triq l-Assedju l-Kbir between Triq Marsamxett and War Memorial roundabout, Xatt il-Barriera between Ta’ Liesse Hill and Siege Bell Memorial, Valletta and Triq Sant’Anna between Pjazza Robert Sammut and War Memorial roundabout (both sides), Pjazza Sir Luigi Preziosi between Triq San Franġisk and Triq il-Kapuċċini, Triq San Franġisk between War Memorial and Triq F. Sciberras, Triq John Lopez between Triq Sant’ Anna and Triq San Franġisk, Triq F. Sciberras between Triq San Franġisk and Crucifix Hill, Crucifix Hill between Triq il-Kapuċċini and Lascaris Wharf, Lascaris Wharf between Crucifix Hill and Ta’ Liesse tunnel, Triq il-Vittmi tal-Gwerra Furjaniżi between ix-Xatt ta’ Lascaris and Valletta Waterfront, the parking area in Misraħ Hannibal Scicluna, Triq Hannibal Scicluna between Triq l-Assedju l-Kbir  and AFM Maritime Base (including off road parking area), Xatt it-Tiben between AFM Maritime Base to emergence Gate of Excelsior Hotel) and Belt is-Sebħ from Triq Hannibal Scicluna to Triq Ospizio, Floriana.
On Tuesday, 10th November, 2015 from 5.00 p.m. till 11.00 p.m. of Wednesday, 11th November, 2015 through Central Bank parking area and Triq il-Papa Piju V, Stock Exchange Square and Upper Barrakka Gardens Lane, Triq San Pawl between Misraħ Kastilja and Triq Melita, Triq Melita between Triq San Pawl and Triq il-Merkanti, Triq il-Merkanti between Triq Melita and Misraħ Kastilja, Pjazza de Valette, Triq Ġlormu Cassar between Misraħ Kastilja and War Memorial, Triq San Pawl between Triq Melita and Triq San Kristofru and Triq San Kristofru between Triq San Pawl and Triq il-Lvant.
On Wednesday, 11th November, 2015 from 2.00 p.m. till 10.00 p.m. of Thursday, 12 ta’ Novembru, 2015 through Triq Ġlormu Cassar corner with War Memorial roundabout, Triq il-Papa Piju V corner with the New Parliament Building Steps, Triq Nofsinhar corner with Triq Zakkarija, Triq l-Ordinanzja corner with Triq il-Vitorja, Triq il-Merkanti corner with Triq Melita, Triq San Pawl corner with Triq Melita, Triq Sant’Orsla corner with Triq il-Batterija, off road leading to CBM annex and upper barrakka gardens closed to the general public.
On Wednesday, 11th November, 2015 from 2.00 p.m. till 5.00 p.m. of Thursday, 12th November, 2015 through Xatt ta’ Lascaris corner with Crucifix Hill, Xatt il-Barriera corner with Ta’ Liesse Hill, Triq il-Mediterran corner with Triq San Nikola, Triq il-Lvant corner with Triq San Kristofru, Triq il-Lvant corner with Triq San Duminku, Misraħ Sant’ Iermu corner with Triq il-Merkanti, Triq it-Tramuntana corner with Triq il-Merkanti, Triq l-Isptar corner with Triq il-Merkanti, Triq San Pawl corner with Triq San Nikola, Triq San Nikola corner with Triq Sant’ Orsla, Triq San Nikola corner with Triq l-Ibjar, Triq l-Ixprun corner with Triq San Bastjan, Triq l-Ifran corner with Triq San Bastjan and Triq il-Punent corner with Triq San Bastjan. 
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.

Ħal Safi
On Tuesday, 10th November, 2015 from midnight till midnight of Friday, 13th November, 2015 through Triq Ħal Far.
Any vehicles found parked in contravention to the order of this notice are liable to be towed away.