“Mingħajrek xejn ma baqa’ l-istess” – Alfred Zammit

Helen Zammit, omm Alfred
Waqt il-funeral ta' Helen, omm Alfred Zammit

Il-preżentatur tal-programm Kalamita u Sindku tal-Belt Valletta Alfred Zammit beda l-ġurnata tal-lum billi fakkar il-memorja ta’ ommu Helen li ħallietna bħal-lum tliet snin, nhar it-8 ta’ Jannar tal-2018.

“Bhal lum 3 Snin kien l-aktar jum iebes ta’ ħajti meta ommi marret tiltaqa’ mal-Mulej. Ma.. inħobbok u mingħajrek xejn ma baqa’ l-istess,” kiteb hu.

Bhal lum 3 Snin kien l-aktar jum iebes ta’hajti meta ommi marret tiltaqa mal-Mulej. Ma.. nhobbok u minghajrek xejn ma baqa l-istess.. ❤️🙏

Posted by Alfred Zammit on Thursday, January 7, 2021

L-imħabba ta’ Alfred lejn ommu hi waħda evidenti għax ifakkarha mhux biss fl-anniversarju tal-ġurnata li ħallietna, iżda wkoll f’Jum l-omm, f’għeluq ninu u sninha u f’kull okkażjoni possibbli.

Il-funeral tagħha kien sar fl-10 ta’ Jannar fil-Knisja ta’ San Duminku fil-Belt Valletta.

Strieħ fis-sliem!