“Minflok qegħdin madwar mejda, ġejt inżur il-qabar tiegħek” – L-armel ta’ Miriam Pace

10 xhur mit-traġedja

Read in English.

Carmel Pace, l-armel ta’ Miriam Pace, kiteb lil martu li minflok qegħdin madwar mejda f’dan iż-żmien ta’ festi, mar iżur il-qabar tagħha f’għeluq l-10 xahar mindu seħħet it-traġedja.

Fuq Facebook, Carmel Pace esprima r-rabja tiegħu li donnu din it-traġedja ntesiet u ntefgħet taħt it-tapit.

Fit-2 ta’ Marzu tal-2020, Miriam Pace sfat maqtula ġo darha stess fi Triq Joseph Abela Scolaro fil-Ħamrun li ġġarrfet għax kien għaddej xi skavar ġo sit tal-kostruzzjoni biswitha. Wara tfittxija li damet għaddejja sigħat, Miriam Pace nstabet mejta. Hija kellha 54 sena.

Carmel Pace kiteb li meta seħħet it-traġedja, il-pajjiż xegħel bir-rabja, iżda stqarr li n-nar li tkebbes, issa qiegħed biss inemnem. Huwa staqsa diversi mistoqsijiet, fosthom għaliex mhux magħruf x’fih ir-rapport li suppost tlesta mill-esperti mqabbdin mill-Gvern, u għaliex l-awtoritajiet ma jridux jagħmlu inkjesta pubblika biex jaraw kienx hemm nuqqasijiet fl-istituzzjonijiet relatati mal-kostruzzjoni biex setgħet tiġi evitata din it-traġedja.

Lil martu temm jgħidilha li għadu jħoss it-tgħanniqa tagħha, u li ma jgħaddix mument li ma jaħsibx fiha.

It-2 ta JannarAw ħanini tiegħi. Bdejna sena ġdida. Minflok qedghin madwar mejda ġejt inzur il qabar fejn qedgha……

Posted by Carmel Pace on Friday, January 1, 2021

Fejn hi l-liġi ġdida li wegħidt? – Repubblika lill-PM

Repubblika kkummentat fuq kif għaddew 10 xhur minn din it-traġedja, u l-liġi ġdida li wiegħed il-Prim Ministru b’rabta ma’ dal-każ għadha ma tfaċċatx.

L-NGO kitbet fuq Facebook li f’Novembru, hija fakkret lill-PM Robert Abela li hu wiegħed liġi ġdida malli jerġa’ jiftaħ il-Parlament f’Ottubru sabiex ma jkun hemm l-ebda ħajja oħra f’riskju minħabba x-xogħol ta’ kostruzzjoni.

“Fejn hi din il-liġi, Prim Ministru? Għaliex is-sigurtà tan-nies mhix prijorità? L-ebda dar m’għandha ssir qabar. Għandna nħossuna siguri f’darna,” temmet tgħid Repubblika.

On this day ten months ago, Miriam Pace was killed when her home collapsed due to cowboy construction next door.A…

Posted by Repubblika on Friday, January 1, 2021