Filmat: Mhux bilfors biex issir attur…

Waqt Nitfa Kultura, Frederick Zammit jilqa’ lil Clayton Pace minn Mixta Drama Centre fejn jitkellem dwar l-importanza li t-tfal inħeġġuhom jattendu workshops u skejjel tad-drama, anki jekk mhux neċessarjament biex isiru atturi.