“Fenech qalli li rnexxielu f’tal-Electrogas imma jħossu f’gaġġa minħabba l-qtil” – Theuma

Read in English.

Illum kompliet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dalgħodu fil-Qorti tela’ jixhed is-sensar Melvin Theuma.

Xi spikka mix-xhieda ta’ Melvin Theuma?

  • Melvin Theuma emozzjona ruħu xħin ġie mistoqsi kif iħossu llum il-ġurnata
  • Yorgen Fenech qal lil Theuma li fid-deal tal-Electrogas irnexxielu imma jħossu f’gaġġa minħabba l-qtil
  • Yorgen Fenech kien aktar jafda lil Keith Schembri milli lil Silvio Valletta
  • Kien iltaqa’ ma’ Yorgen Fenech Portomaso ħdejn il-Blue Elephant u hemm Fenech qallu li jrid joqtol lil Daphne
  • Fenech qallu li Daphne kienet se toħroġ informazzjoni fuq zijuh
  • Wara l-elezzjoni tal-2017 Theuma nduna li l-informazzjoni kienet dwar Fenech u mhux fuq iz-ziju ta’ Fenech
  • Theuma qal li jekk toħroġ li jkun hemm persuna oħra li tatu l-flus biex isir il-qtil apparti Yorgen Fenech, jitlob lill-President li mhux il-maħfra jneħħilu imma jagħtih il-forka
11:36 Grazzi talli segwejtu dan il-live blog.
Amy Borg
11:35 Il-media tintalab toħroġ mill-awla għaliex l-avukati Camodini Cachia u Azzopardi xtaqu jindirizzaw lill-imħallfin bil-magħluq.
Amy Borg
11:34 Is-seduta li jmiss hi skedata għall-Ġimgħa 19 ta' Ġunju fid-9:30 am.
Amy Borg
11:32 Is-seduta tal-lum tieqaf hawn.
Amy Borg
11:30 Il-bord tal-inkjesta talab lil Theuma li jista' jkun jerġa' jissejjaħ biex jixhed f'din l-inkjesta pubblika.
Amy Borg
11:29 Ix-xiehda ta' Melvin Theuma tieqaf hawn.
Amy Borg
11:28 Waqt li kien qed jibki, Theuma kompla jgħid li jiddispjaċih immens ta' dak li għamel. Hu kien qed iwieġeb għall-mistoqsija tal-bord jekk iħossux dispjaċut li għamel li għamel.
Amy Borg
11:28 Il-bord qal lil Theuma li sew għamel.
Amy Borg
11:26 Mistoqsi mill-bord tal-inkjesta kif iħossu llum, Theuma qal li sat-Tnejn stess mar ir-Rabat is-seminarju biex ikellem lill-Monsinjur Deguara biex iqerr u jitqarben.
Amy Borg
11:24 "Jien kont nibża' meta kienu jsiru l-protesti tas-soċjetà ċivili" qal Theuma.

Hu kompla jispjega kif Fenech kien jgħidlu li Daphne għandha 4,000 persuna warajha.
Amy Borg
11:23 Il-familja Caruana Galizia tbissmu b'mod sarkastiku xhin Theuma qal hekk.
Amy Borg
11:22 Melvin Theuma emozzjona ruħu.
Amy Borg
11:21 "Jien ħajti spiċċat fit-3 pm fis-16 ta' Ottobru tal-2017" – Theuma
Amy Borg
11:20 Theuma qal li kien iħallaslu ħafna affarijiet Fenech.

"Kont ngħidlu iva f'kollox u llum naf xi ssarraf kemm-il darba li għedtlu iva" – Theuma.
Amy Borg
11:19 Azzopardi staqsa jekk kienx iħossu obbligat lejn Yorgen Fenech biex għamel li għamel.
Amy Borg
11:18 Theuma kkonferma.
Amy Borg
11:16 Azzopardi qed jistaqsi lil Theuma li jekk kienx qal lill-Pulizija li hu kien kera appartament lill-aħwa Degiorgio fil-Mosta u li dan kien intuża għal skopijiet ulterjuli.
Amy Borg
11:15 Azzopardi qed jerġa' jistaqsi lil Theuma dettalji li diġà ħarġu waqt il-kumpilazzjoni.
Amy Borg
11:12 Hu l-avukat Jason Azzopardi li bħalissa qed jistaqsi lix-xhud.
Amy Borg
11:08 Ġieli semmielu li mar il-Bangladesh u l-Azerbaijan.
Amy Borg
11:07 Theuma qed jgħid li lejn l-aħħar 4 jew 5 xhur qabel ġie arrestat kien iwasslu bil-private jet u ġieli siefer lejn Dubaj.
Amy Borg
11:07 L-avukat Therese Comodini Cachia qed tistaqsi lix-xhud dwar it-3 laqgħat ma' Yorgen Fenech u Johann Cremona.
Amy Borg
11:04 Theuma kompla jgħid li wara beda jisma' ħafna fosthom li kienu jsemmulu Johann Cremona u Yorgen Fenech.
Amy Borg
11:03 "Jekk toħroġ li jkun hemm persuna oħra li tatni l-flus biex isir il-qtil apparti Yorgen Fenech, nitlob lill-President li mhux il-maħfra jneħħili imma jagħtini l-forka, għaliex jien Yorgen Fenech biss tani l-flus" – Melvin Theuma.
Amy Borg
11:00 Theuma qed jerġa' jsemmi wkoll dak li diġa' xehed fil-kumpilazzjoni kontra Yorgen Fenech, quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, li l-aħwa Degiorgio u Vince Muscat kienu qalu fil-vann tal-ħabs, wara seduta li kellhom, li se jwaħħlu f'Cardona. Dan id-diskors kien ġie rrekordjat mill-gwardjani tal-ħabs qal Theuma u li dan kollu qalulu Yorgen Fenech.
Amy Borg
10:58 "Fuq Cardona tant kemm kienu jsemmuh imma ġieli kelli d-dubji tiegħi kemm hu involut għax jien dejjem ma' Fenech tkellimt" – qal Thuema.
Amy Borg
10:53 Theuma reġa' qal kif hu qatt ma ltaqa' ma' Cardona jew ma' nies viċin Cardona.

"Jien Yorgen Fenech biss bagħatni bil-flus għall-qtil" – Theuma.
Amy Borg
10:52 Melvin Theuma qed ikompli jixhed li lilu kienu jgħidulu biex jekk jarrestawh jgħid li Chris Cardona kien.
Amy Borg
10:51 Theuma qal ukoll li Camilleri kien qallu ħażin għax dak hu n-numru tal-mandant tal-qtil.

"Dakinhar irvellajt u għedtlu li l-mandant hu Yorgen Fenech ta' Tumas. Dan għedtu quddiem Johann Cremona" – qal Theuma.
Amy Borg
10:50 Theuma qed jirrakkonta kif darba minnhom kien fl-uffiċċju ta' Cremona u kien hemm ukoll Kenneth Camilleri li wrieh 3 numri tal-mobile u li wieħed minnhom kien ta' Theuma – kien numru antik li kien juża fil-passat.
Amy Borg
10:48 Il-bord staqsa meta Johann Cremona sar jaf li Fenech hu involut.
Amy Borg
10:47 Theuma qal li f'dawn il-laqgħat Johann Cremona kien jipprova jikkalmani flimkien ma' Yorgen Fenech.
Amy Borg
10:45 Theuma qal wkoll li Johann Cremona kien jaf li Yorgen Fenech kien ordna l-qtil għaliex kienu saru 3 laqgħat miegħu wara l-qtil- waħda f'Portomaso u 2 oħra f'Ħaż Żebbuġ.
Amy Borg
10:43 Thuema qed jgħid kif Fenech u Johann Cremona kienu jgħidulu ħafna affarijiet fosthom fuq ir-raid u li se jtuh lista tal-postijiet fejn se jagħmlu raid il-Pulizija u l-mistoqsijiet li se jistaqsuh u li fuq il-qtil mhux se jiġi arrestat. Imma dan kollu qatt ma seħħ, qal Theuma.
Amy Borg
10:42 Theuma qal li meta kien jiġi interrogat qatt ma kien hemm Silvio Valletta imma dejjem Kurt Zahra u Keith Arnaud.
Amy Borg
10:41 Theuma qal li le.
Amy Borg
10:39 Il-bord staqsa jekk Fenech ippruvax jikkomunika miegħu wara l-arrest ta' Theuma.
Amy Borg
10:37 Theuma qed jgħid lill-bord tal-inkjesta kif jista' jkun li Vince Muscat qed jikxef kollox jekk hu qatt ma ltaqa' miegħu.

Għalhekk ma stajtx nifhem kif il-Koħħu kien qed jikxef, skont kif qallu Fenech, qal Theuma.
Amy Borg
10:32 Theuma qed jgħid li Yorgen Fenech kien jgħidlu wkoll li jekk huma jibqgħu magħqudin ikunu siguri imma jekk jiġġieldu se jkollhom il-problemi.
Amy Borg
10:31 Melvin Theuma qed jgħid li Fenech kien qallu li mexa sew u kif suppost fil-ftehim tal-Electrogas imma kien iħossu ġo gaġġa minħabba l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia.
Amy Borg
10:30 Il-bord tal-inkjesta staqsa lil Theuma jekk kienx jaf bil-ftehim tal-Electrogas.
Amy Borg
10:30 Melvin Theuma qed jgħid ukoll li Yorgen Fenech mhux dejjem kien jgħidlu kollox u li llum qed jirrealizza dan aktar.
Amy Borg
10:25 "Fenech aktar jafda lil Keith Schembri milli lil Silvio Valletta" – qal Theuma
Amy Borg
10:22 Theuma qal li Casa kien qed jitkellem ħafna fuq 17 Black u Fenech għalhekk offra l-flus.

"Imma jien ma kontx naf x'inhi eżatt 17 Black" – qal Theuma.
Amy Borg
10:19 Theuma qal li Fenech kien anke offra flus lill-PN biex ma jitlax l-MEP David Casa.
Amy Borg
10:15 Theuma qed jerġa' jsemmi kif kien ra lil Silvio Valletta meta darba minnhom kien qiegħed għand Fenech ir-razzett f'Ħaż-Żebbuġ.
Amy Borg
10:13 Theuma qed jgħid kif Fenech ġieli ċempel lil Keith Schembri quddiemu.

Ikkonferma dan billi qal li darba Fenech kien urih ritratt li għaddielu Keith Schembri li kien qed isajjar fenek dak il-ħin.
Amy Borg
10:11 Bħalissa qed isemmi meta hu kien mar Kastilja biex ingħata impjieg mal-gvern.
Amy Borg
10:10 Theuma qal li Fenech ma kienx jgħidlu x'kien imur jagħmel Kastilja.
Amy Borg
10:10 Qabel ma ngħata l-istruzzjonijiet biex tinqatel Daphne, Theuma kien iwassal ħafna drabi lil Yorgen Fenech Kastilja.
Amy Borg
10:08 Theuma xehed ukoll li Fenech kien ċempillu matul dik il-ġimgħa biex iwasslu l-ajruport u kif wasslu Fenech ħareġ €150,000 u qabel telaq qallu dawn għall-qtil.
Amy Borg
10:07 Theuma għaddha lil Fenech €300,000, li Fenech kien rebaħ minn imħatri fuq l-elezzjoni.
Amy Borg
10:06 Theuma reġa' semma kif dakinhar li ntrebħet l-elezzjoni mill-Partit Laburista kien ċempillu u qallu biex imexxi dwar il-qtil.
Amy Borg
10:05 Sadanittant tħabbret l-elezzjoni ġenerali tal-2017 u Fenech qallu biex għalissa waqqaf kollox.

Theuma qallu m'hemm xejn xi nwaqqaf għaliex ma beda xejn.
Amy Borg
10:03 Theuma qed jerġa' jsemmi kif kien iltaqa' ma' wieħed mill-aħwa Degiorgio u li kienu talbuh €150,000.

Informa lil Fenech u qallu issa nkellmek.
Amy Borg
10:01 Melvin Theuma kompla jixhed li hu jaħseb li Fenech qabbad lilu għax kien jaf lid-Degiorgios.
Amy Borg
10:01 Theuma qal li le ma kienx staqsieh jekk jafx x'kien qed jagħmel.
Amy Borg
10:00 Il-bord staqsa lil Theuma jekk kienx staqsa lil Fenech għalfejn ried joqtol lil Daphne.
Amy Borg
09:58 Skont Theuma, Fenech qallu li jrid joqtolha għax se toħroġ informazzjoni dwar iz-ziju tiegħu.

"Fil-verità mbagħad l-affarijiet inbiddlu", qal Theuma
Amy Borg
09:57 Theuma qal li ma rrealizzax is-sitwazzjoni kemm hi gravi.
Amy Borg
09:56 Il-bord staqsa lil Theuma kif ħassu meta Fenech qallu dak li jrid jagħmel.
Amy Borg
09:55 Iltaqa' miegħu fejn il-Blue Elephant u Fenech qallu jgħinu għax irid joqtol lil Daphne Caruana Galizia.
Amy Borg
09:54 Dakinhar li kellmu dwar xi jrid jagħmel Theuma kien għadu kemm spiċċa mix-xogħol minn Portomaso, mar id-dar daħħal il-karozza fil-garaxx u ċempillu Fenech.

Theuma qal li ma kellux aptit imma mar.
Amy Borg
09:52 Theuma qal li meta kien avviċinah Fenech hu ma kienx jaf lil dawk li kien qabbdu maghhom.
Amy Borg
09:50 Theuma qal li kien iqis lil Fenech bħala ħabib kbir tiegħu.

"Tant kont miġbud lejh, konna nsiefru, daħħalli t-taxi Portomaso, kien iħallasli s-safar", qal Theuma.
Amy Borg
09:49 Il-bord staqsa lill-Theuma kemm ilu jaf lill-Yorgen Fenech.

Theuma qal li fuq seba' snin ilu jafu żgur kemm ilu jaġdem bit-taxi quddiem il-lukanda Hilton.
Amy Borg
09:48 Il-bord ta' inkjesta jwissi lix-xhud, bħala proċedura normali, biex jgħid il-verita' inkella jitlef il-maħfra presidenzjali.
Amy Borg
09:45 Is-sensar Melvin Theuma ntalab jidħol fl-awla biex jibda jixhed.
Amy Borg
09:44 Il-Qorti qablet li dan jista' jsir f'seduta oħra.
Amy Borg
09:44 L-avukat Azzopardi qal li ġibditlu l-attenzjoni dwar dan is-sinjura Corinne Vella.
Amy Borg
09:42 L-avukat Azzopardi qed jitlob lill-bord tal-inkjesta biex jerġa' jinstema parti minn rekording partikolari li nstema' f'seduta fi Frar li għadda.
Amy Borg
09:42 Is-seduta se tibda issa.
Amy Borg
09:41 Theuma kien irrekordja l-konverżazzjonijiet li kellu ma’ Yorgen Fenech.

F’dawn il-konverżazzjonijiet huma kienu qed jirreferu għal Silvio Valletta bħala, “Valletta l-oħxon”.
Amy Borg
09:40 Illum, mistenni jixhed is-sensar fl-assassinju Melvin Theuma
Amy Borg
09:39 Silvio Valletta li kien id-deputat Kummissarju tal-Pulizija kien ġie ordnat biex jieqaf jinvestiga l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia wara li l-Qorti Kostituzzjonali sabet li d-drittijiet fundamentali tal-familja Caruana Galizia ma ġewx ikkunsidrati.
Amy Borg
09:37 Fl-aħħar seduta li saret it-Tnejn li għadda, l-Aġent Kummissarju Carmelo Magri qal li l-ebda apparat elettroniku bħal-laptops jew mowbajls tal-eks Deputat Kummissarju Silvio Valletta, ma ġew elevati biex jiġu investigati.
Amy Borg
09:36 L-avukat Therese Comodini Cachia li wkoll qed tirrappreżenta l-familja Caruana Galizia għadha kemm daħlet fl-awla numru 20.
Amy Borg
09:35 L-inkjesta pubblika kellha tibda fid-9:30 am.
Amy Borg
09:33 L-inkjesta pubblika qed tinstema' quddiem l-Imħallef Emeritu Michael Mallia u l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro bħala membri tal-bord ta' inkjesta.
Amy Borg
09:30 L-avukat Jason Azzopardi jinsab preżenti fl-awla. Anke membri tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia huma preżenti.
Amy Borg
09:30 Il-ġurnalisti daħlu fl-awla numru 20.
Amy Borg
09:28 L-għodwa t-tajba.

Nilqagħkom għal dan il-live blog ta' Newsbook.com.mt
Amy Borg