In-numru ta’ Cardona fuq mowbajl misjub fir-rejd – Theuma

Aġġornat 07:21 PM

Cardona jgħid li ma ġiex mistoqsi mill-Pulizija dwar il-mowbajl

Miguela Xuereb

Read in English.

Melvin Theuma, is-sensar tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, kompla jixhed dalgħodu fil-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Yorgen Fenech. Fenech qed jiġi akkużat li kien kompliċi fl-assassinju.

Xi spikka fis-seduta tal-lum?

 • Kien hemm in-numru ta’ Chris Cardona fuq mowbajl li nstab f’rejd fil-Marsa, skont Theuma
 • Jerġgħu jissemmew Keith Schembri, Joseph Muscat, u Silvio Valletta
 • Tħassib dwar Melvin Theuma li qed jgħid li ma jiftakarx għadd ta’ dettalji
 • Jinstabu aktar żbalji fit-traskrizzjonijiet tal-Qorti

L-MP tal-Partit Laburista Chris Cardona qal lil Newsbook.com.mt li l-pulizija qatt ma staqsewh dwar il-każ tal-mowbajl bin-numru tiegħu fuqu.

13:44 Ir-rappurtaġġ live jintemm hawn. Grazzi talli segwejtuna.
Christoph Schwaiger
13:42 Il-qorti tirriżerva d-dritt biex tiddeċiedi dwar it-talba għall-ħelsien mill-arrest fis-seduta li jmiss. Il-każ ikompli fl-20 ta’ Frar.
Christoph Schwaiger
13:34 Qabel ma telaq, Theuma ħares lejn Fenech
Christoph Schwaiger
13:33 Arnaud ma kellux aktar mistoqsijiet għal Theuma
Christoph Schwaiger
13:32 Arnaud ikompli bl-eżami tax-xhud biex jispjega xi punti fix-xhieda tiegħu.
“Fir-rekordings li għandek, Fenech kien jaf li qed jiġi rekordjat?” jistaqsi Arnaud.
Theuma: Le, qatt
Christoph Schwaiger
13:29 Azzopardi jgħidlu jispjega x’kienet il-konverżazzjoni bejn ix-xhud u Fenech fejn Cardona ssemma u li xi ħaġa setgħet tniżżel il-Gvern.

Theuma: Instab xi mobile fil-baħar ħdejn it-tinda tal-patata. Kellu numru wieħed biss fih. Dak ta’ Chris Cardona.
Christoph Schwaiger
13:27 Dr Azzopardi jistaqsi lil Theuma jekk setax jgħaraf lir-raġel ta’ xagħru mqaxxar li kien wassal lil Keith Schembri għand Fenech.
Theuma jiġi muri tliet ritratti. Jgħid li ma kinux tar-raġel tal- Peugeot.
Christoph Schwaiger
13:22 Azzopardi jitolbu jiċċara. Theuma jgħid li kien hemm biss 3,000 persuna li kienu qed jappoġġjaw lil Caruana Galizia. Il-bqija kienu kontriha.

Theuma: Kienet abbandunata
Christoph Schwaiger
13:21 Jieqaf ir-rekording. Azzopardi jitlob lix-xhud jispjega.

Theuma: Yorgen Fenech qalli li Keith Schembri kien qed jgħidlu li m’għamel xejn ħażin.
Azzopardi: Taf kemm hawn Malta warajha din: 4,000 ruħ. Tlett elef ta’ indannati hawn warajha. Lanqas Delia bil-familja.

Għal min kien qed jirreferi Yorgen Fenech?

Theuma: Kont qed nirreferi għal Adrian Delia, il-Kap tal-Oppożizzjoni, u l-protesti ta’ dawk li marru jipprotestaw il-Belt Valletta.
Christoph Schwaiger
13:05 Tkompli s-seduta. Ikomplu jinstemgħu r-rekordings.
Christoph Schwaiger
13:02 Theuma jgħid li Keith Schembri qal lil Fenech dak li Muscat qal lill-Pulizija. Vince Muscat kien se jiżvela informazzjoni dwar seba’ omiċidji. Theuma qal li Muscat ma kienx se jitkellem dwar il-hold-up tal-HSBC “għax hemm il-kbarat”.
Christoph Schwaiger
13:01 Vince Muscat meta beda jixkef li jaf, tkellem dwar għadd ta’ omiċidji inkluż il-qtil ta’ Tyson.
Christoph Schwaiger
12:59 Fir-rekordings, Fenech jinstema’ jgħid li kienu talbu għal €10,000 u li tahom skont u ħa €8,000 minflok. Theuma jgħid li Fenech ma qallux kif sar jaf.
Christoph Schwaiger
12:58 Azzopardi jirreferi għal paġna oħra fejn jissemma ċertu ‘Tyson’.

Azzopardi jistaqsi lil Theuma dwar min kien Tyson. Ix-xhud jgħid li kien dak tal-laħam li sparawlu.
Christoph Schwaiger
12:54 Il-Qorti tippressa lix-xhud u tistaqsi għalfejn wieħed ikollu jagħmel pressjoni fuq ‘dak ta’ Ħaż-Żebbuġ’ u jekk dan kienx qabel jew wara l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia.

Theuma jgħid li dan kien dwar il-bomba li nħadmet f’Ħaż-Żebbuġ.

Jgħid li dan kien meta Vince Muscat kien se jikxef.
Christoph Schwaiger
12:53 Il-Qorti tordna biex ikun hemm pawża qasira
Christoph Schwaiger
12:50 Azzopardi jaqra biċċa li ssemmi l-maħfra, u li saret referenza għal xi ħadd.
‘Tinsiex l-istorja tar-raġel l-ieħor, tal-pirmli, tad-droga, għax dan naqa iblaħ’
Theuma jgħid li ma jiftakarx.
Christoph Schwaiger
12:48 Azzopardi jistaqsi għalfejn wieħed jagħmel pressjoni fuq tal-Maksar. Theuma jgħid li dan għax il-bomba inħadmet għandhom
Christoph Schwaiger
12:47 Theuma jgħid li ma jafx min qal lil Fenech li kienu qed jippanikkjaw.
Theuma: Hmmm, naħseb jien.

Fenech jagħmel mossa

Theuma: Hmmm, ma nafx.
Christoph Schwaiger
12:45 Theuma jikkjarifika li t-‘3’ fil-konverżazzjoni kienet qed tirreferi għat-3 każijiet li Keith Schembri kellu fil-Qorti.
Azzopardi jistaqsi dwar x’riedu jfissru b’: Ilbieraħ ħassejt li biex iċaqalqu lil Joseph
Il-Maġistrat tintervjeni u tistaqsi: Jiġiferi stajt tiftakar ir-referenza għat-‘3’ imma din ma tiftakariex? Min hu Joseph? X’inhu l-kuntest?
Theuma jipprotesta u jgħid li ma jiftakarx.
Theuma jiġi mistoqsi dwar pakkett li tħalla f’karozza. Theuma għal darb’oħra jgħid li ma jiftakarx.
“Qatt ma ħallejt pakketti f’karozzi”.
Christoph Schwaiger
12:40 Azzopardi: 'Dak tal-Peugeot ta' xagħru mqaxxra'. Dan għal min qed tirreferu?
Theuma: Meta konna fir-razzett ta’ Fenech, xi ħadd b’xagħru mqaxxar li kien qed isuq Peugeot niżżel lil Keith Schembri. Theuma jgħid li r-raġel ma kienx Kenneth Camilleri.
Christoph Schwaiger
12:37 Jinstabu aktar żballji fit-traskrizzjoni. Ir-rekording mhux qed jinstema’ tajjeb f’din l-awla.
Keith Schembri kien qed jgħaddi informazzjoni lil Yorgen Fenech dwar x’kien qed jgħid ċertu ‘Owen’ dwar il-maħfra.
Christoph Schwaiger
12:35 Azzopardi: Ħu paċenzja bijja. Trid tispjega bil-mod. Keith Schembri kellu jgħinek? Jew lil Fenech?
Theuma: Jekk ninkixef jien, allura jinkixef Fenech. Ried lil Keith Schembri biex jgħinna minħabba Vince Muscat.

Terġa’ tinstema’ dik il-parti tar-rekording fil-Qorti.
Christoph Schwaiger
12:33 Azzopardi: Imma Keith kien l-id il-leminija tal-PM. Huwa raġel impenjat. Tista’ tispjegalna aktar?
Theuma: Biex Keith Schembri jgħinna. Biex jgħini għax Vince Muscat kien qed jikxef kollox.
Christoph Schwaiger
12:32 Azzopardi: ‘Baqa’ jċempilli’. Għal min qed jirreferi Fenech?
Theuma: Għal Keith
Christoph Schwaiger
12:31 L-akkużat mar ipoġġi ħdejn l-avukati tiegħu. Qed iħarsu lejn it-traskrizzjoni.
Christoph Schwaiger
12:27 Il-Maġistrat tgħid li f’xi istanzi seta’ jwieġeb b’mod ċar u f’istanzi oħra ma setax iwieġeb.
Il-Qorti twissi lil Melvin Theuma.
Montebello: M’intix hawn biex tgħidilna li ma tafx f’xi partijiet. Jekk jgħoġbok erġa’ mur lura lejn ir-rekordings u ftakar. Inti qiegħed hawn biex tgħid il-verità. Ftakar fil-kundizzjonijiet tal-maħfra.
Christoph Schwaiger
12:24 Il-Maġistrat taqra mit-traskrizzjoni. Theuma jkun evażiv. Jgħid li ma jiftakarx dwar x’kien qed jgħid Fenech.

Yorgen Fenech jinstema’ jgħid: U ejja!
Christoph Schwaiger
12:21 Maġistrat: Jiġifieri qed jgħidlek storja u ma staqsejtx dwar x’kienet?
Thuema: Le
Christoph Schwaiger
12:20 Azzopardi: 'Jew marru jagħmlu xi kummiedja. Għollewlu lill-mara'. Din x’inhi u għal min?
Theuma: Ma staqsejtux
Christoph Schwaiger
12:19 Azzopardi: Anke jien qed nibża’. Din min qalha?
Theuma: Yorgen
Christoph Schwaiger
12:19 Azzpardi: ‘Qed inċempel lil Valletta biex nara’. Valletta min hu?
Theuma: Valletta, il-Pulizija
Christoph Schwaiger
12:18 Azzopardi jaqra: ‘Bagħatli messaġġ fit-3am’. Għal min qed tirreferi din?
Theuma: Ma nafx
Christoph Schwaiger
12:16 Azzopardi jistaqsi dwar parti oħra fejn Fenech jgħid li qal lil xi ħadd li ma jax.
Theuma jgħid li Fenech kien qed jirreferi għal Keith Schembri
Christoph Schwaiger
12:11 Dr Azzopardi jistaqsi kif Yorgen Fenech sar jaf li Theuma kien qed jirrekordjah.
Theuma jgħid li qallu Johann Cremona.
Theuma jgħid li Johann qal lil Fenech: Jien ħbieb magħkom it-tnejn imma Melvin irrekordjak
Fenech kien jaf li kien qed jiġi rrekordjat mix-xhud
Christoph Schwaiger
12:09 Tinqara parti mit-traskrizzjoni: Issa kif jafu, il-Gvern se jippanikkja
Azzopardi jaqra sentenza minn paġna u jistaqsi lix-xhud dwar il-kuntest u għal min kienet qed issir referenza.
Christoph Schwaiger
12:07 Dr Marion Camilleri toġġezzjona għal kif il-konverżazzjoni kienet qed tinqasam f’biċċiet.
Camilleri: Ix-xhud qed jiftakar? Qas jaf meta kellu l-konverżazzjoni! Nafu l-essenza tal-konverżazzjoni.
Il-Qorti tgħid li l-kredibilità tax-xhud tista’ tiġi attakkata fl-istadju tal-kontro-eżami.
Christoph Schwaiger
12:04 Il-Qorti titlob lill-partijiet jirreferu għal konverżazzjoni li saret qabel fejn intqal: Aħna nippanikkjaw, aħna nippanikkjaw, aħna mhux inti.

Fenech jinfaqa’ jidħak.

Il-Qorti tistaqsi’ jekk il-“aħna” ta’ Fenech kienet referenza għalih u xi ħadd ieħor.
Christoph Schwaiger
12:03 Azzopardi jistaqsi dwar x’ried ifisser Fenech meta staqsa: Il-Gvern se jippanikkja?
Theuma jgħid li ma weġibx.
Christoph Schwaiger
12:01 Theuma jgħid li dan kien depożitu inizzjali.
Christoph Schwaiger
12:01 Fenech qal lil Theuma biex imur sar-razzett tiegħu f’Ħaż-Żebbuġ biex jgħidlu li Vince Muscat kien qed jitkellem dwar il-każ mal-Pulizija.
Azzopardi jaqra mit-traskrizzjoni: Iva, għidtlek li dawn iridu €30,000.
Azzopardi jitlob spjegazzjoni.
Christoph Schwaiger
11:57 Azzopardi jistaqsi lix-xhud jikkjarifika min kien qed jgħid xiex.
Azzopardi jaqra: Barra minn hekk, dik kienet kollox maħduma tal-Koħħu
Azzopardi jistaqsi lil Theuma jispjega. Theuma jgħid li ma kienx jemmen li l-Koħħu kien se jikxfu peress li ma kinux jafu lil xulxin.
Christoph Schwaiger
11:55 Theuma jgħid li din ma kinetx mistoqsija imma li kienet dikjarazzjoni minn Fenech li qal li Johann kien jaf dwar l-assassinju.
Christoph Schwaiger
11:54 Azzopardi: Min qed jistaqsi: Johann jaf dwar l-istorja? U min qed iwieġeb: Mhux min-naħa tiegħi?
Theuma: Fenech kien qed jistaqsi. Huwa dwar Daphne Caruana Galizia. Kenneth u Johann ġew għandi. Kenneth urieni 3 numri, u qalli li jien kont il-moħħ.
Christoph Schwaiger
11:52 AzzopardI: Għalfejn Yorgen Fenech qallek li kien sejjer Las Vegas?
Theuma: Żgur ma kienx qed ikellem lili. Kien qiegħed fuq it-telefon ma’ xi ħadd ieħor.
Christoph Schwaiger
11:50 Issemma ragel b’bagalja. Theuma jgħid li Fenech qallu li r-raġel bil-bagalja kienet id-deskrizzjoni ta’ Vince Muscat dwar Theuma mal-Pulizija.
Theuma: Ma rridx nitfa’ t-tort fuq Owen jew xi ħadd ieħor, infatt m’hemmx Owen Bonnici, hemm biss Owen.
Christoph Schwaiger
11:49 Theuma jgħid li dan intqal dwar laqgħa tal-Kabinett li fiha ġiet diskussa t-talba ta’ Vince Muscat għal maħfra. Fenech qallu li Joseph Muscat qal: jekk mhux mija fil-mija jien mhu ħa nagħmel xejn.
Dan kien b’referenza għat-talba ta’ Vince Muscat.
Christoph Schwaiger
11:46 Arnaud jirreferi għal paġna 13 mit-traskrizzjoni fejn Arnaud, Owen, Cardona jissemmew f’konverżazzjoni twila ma’ Fenech.
Theuma jgħid li l-persuna li kienet qed titkellem kienet Fenech.
Arnaud jaqra mit-traskrizzjoni: Dan ħa jgħidlu li Cardona

Theuma jħares lejn it-traskrizzjoni
Christoph Schwaiger
11:42 Yorgen Fenech jibda jidħak
Christoph Schwaiger
11:40 Arnaud: Yorgen irrispondiek dwar il-kwistjoni ma’ Keith?
Theuma: Dejjem qalli ‘le’, li hu [Schembri] ma seta jagħmel xejn dwar il-bail. Qalli li lanqas l-affarijiet tiegħu ma seta’ jirranġa. In fatti, mar ikellem lil Keith Schembri diversi drabi, skont kif qalli Yorgen.
Christoph Schwaiger
11:38 'Le, le jien dik ta' Keith nixtieq issa tirranġa'

Theuma jwieġeb lil Arnaud: Kont qed nirreferi għal meta Keith bagħat lil Kenneth dwar il-kwistjoni tal-pleġġ meta għidt 'Le, le jien dik ta' Keith nixtieq issa tirranġa'.

Arnaud: U x’differenza kienet tagħmillek?
Theuma: Ħassejt li l-problemi tiegħi kienu jispiċċaw jekk jingħataw il-bail. Ma jkollix għalfejn nitla’ u ninżel bil-flus, il-biża’, dak li ħassejt.
Christoph Schwaiger
11:35 Theuma: Wara l-ewwel €30,000 it-tieni darba staqsewni għal €30,000. Mario qalli li George ried €30,000 oħra u offrieli Rolex bid-djamanti u brazzuletti tad-deheb. Mort għand Yorgen u tani l-flus mingħajr ma ħa d-deheb.
Christoph Schwaiger
11:33 Theuma: Tkellemna dwar il-bail tal-aħwa Degiorgio u li l-Koħħu beda jikxef li jaf dwar il-qtil. Jien għidt li mhux very. Qatt ma emmint li l-Koħħu kien se jikxifni għax qatt ma kellemtu.
Christoph Schwaiger
11:32 Jibdew il-mistoqsijiet.
Arnaud jistaqsi dwar ir-rekordings. Theuma jgħid li ma setax jisma’ sew u qal li fl-awla oħra kien aktar komdu.
Theuma jgħid li ma jiftakarx id-data ta’ meta sar ir-rekording. Ippressat biex iwieġeb, Theuma jgħid li sar ftit wara li beda jikxef dak li jaf il-Koħħu, Vince Muscat.
Christoph Schwaiger
11:28 Jispiċċa r-rekording. Azzopardi jgħid li hemm aktar żballji fit-traskrizzjonijiet. F’għadd ta’ istanzi, hemm imniżżel li “Persuna A” tkun qalet xi ħaġa meta tkun intqalet minn “Persuna B”.
Christoph Schwaiger
11:27 Xi ħadd jgħid “ix-xiħ”. Fil-passat ġie żvelat li kienu jirreferu għal Joseph Muscat bħala “ix-xiħ”.
Xi ħadd jgħid li ‘kull ma jridu hu li joħorġu’. Jistaqsi x’se jagħmlu.
Theuma f’ħin minnhom jgħolli leħnu u jistaqsi lil Fenech: Għidli x’se ngħidilhom.
Christoph Schwaiger
11:22 Il-Maġistrat u l-avukati qed jiflu t-traskrizzjonijiet. Xi kultant Yorgen Fenech deher jitbissem jew jagħmel xi mossa lejn l-avukati tiegħu.
Christoph Schwaiger
11:17 Jinstema’ xi kliem baxx minn ħin għall-ieħor
Christoph Schwaiger
11:16 Ikomplu r-rekordings. Però huwa diffiċli ferm biex wieħed jifhem x’qed jintqal. Il-ġurnalisti m’għandhomx kopji tat-traskrizzjonijiet li saru.
Christoph Schwaiger
11:07 Ikomplu r-rekordings imma huwa diffiċli ħafna biex wieħed jifhem x’qed jintqal.
Christoph Schwaiger
11:06 Jidħol Dr William Cuschieri fl-awla – l-avukat ta’ wieħed mit-3 akkużati bil-qtil ta’ Caruana Galizia. Ipoġġi fuq wara u jsegwi x’qed jiġri.
Christoph Schwaiger
11:05 Theuma fir-rekording: Ħassejtni tradut
Fenech: U jien?
Theuma: Mhux inti
Theuma: Jiena miegħek, mhux magħhom
Theuma: Kelma, kelma, u wasslitlu lil Keith
Christoph Schwaiger
11:01 Ikomplu r-rekordings.
Jinstema’ leħen Theuma: Dak li qed jgħidu dwar Vince Muscat [li qed jikxef] mhux vera. Jekk Keith [Schembri] jerġa’ jibgħat lil Kenneth, ngħidlek x’nagħmlu.
Fenech qal lil Theuma: Kif jafu min qed jiġbor il-flus minn nies is-suwed?
Theuma jgħid lill-Qorti li ma setax jisma’ r-rekordings b’mod ċar. Il-ġurnalisti ma jistgħux jisimgħu sew lanqas.
Christoph Schwaiger
10:58 Il-Maġistrat tgħid li r-rekordings se jinstemgħu xorta waħda peress li x-xhud jista’ jidenfitika min kien qed jitkellem.
Christoph Schwaiger
10:58 Il-Qorti tgħid li t-traskrizzjoni trid terġa’ ssir.
Christoph Schwaiger
10:56 Fuq talba ta’ Dr Azzopardi, persuna oħra titqabbad biex tiċċekja x-xogħol ta’ min għamel it-traskrizzjonijiet.
Christoph Schwaiger
10:55 Theuma jinstema’ jgħid: Tal-koħħu mhux vera qed ngħidlek jien. Jew jiġi Keith jibgħat lil Kenneth, ngħidlek jien x'tagħmel.
Christoph Schwaiger
10:50 Jinstema’ l-laqam “Koħħu” – il-laqam ta’ wieħed mit-tlett irġiel akkużati li skattaw il-bomba li qatlet lil Daphne Caruana Galizia.
Christoph Schwaiger
10:49 Arnaud jitlob lill-Qorti biex tieħu nota tat-timestamp fejn il-konverżazzjoni tinstema’.
Il-konverżazzjoni ma tinftihemx sakemm Dr Azzopardi jitlob biex jgħollu l-volum.
Melvin Theuma jidentifika l-vuċijiet bħala tiegħu u ta’ Yorgen Fenech.
L-akustika fil-Qorti hi fqira.
Christoph Schwaiger
10:45 Il-Qorti tikkonferma li l-affarijiet se jkomplu b’dan il-mod, jiġifieri jinstemgħu r-rekordings u x-xhud isirlu l-kontro-eżami. Il-Qorti titlob biex ir-rekording jibda jinstema’ minn punt li fih tinstema’ konverżazzjoni.
Christoph Schwaiger
10:43 Jinstema’ l-ewwel recording.
“Hello? Hello? Ma nistax”, jinstema’ jgħid leħen.
Dr Camilleri tqajjem it-tħassib tad-difiża. Ix-xhud jagħti l-interpretazzjoni tiegħu tar-rekordings. Id-difiża tgħid li x-xhieda preċedenti tiegħu tinsab f’kunflitt ma’ dak li kien fir-rekordings.
Christoph Schwaiger
10:39 L-Ispettur Keith Arnaud jgħid li se jibda jinstema’ r-rekording numru 7. Jitla’ jixhed Melvin Theuma, is-sensar tal-assassinju.
Christoph Schwaiger
10:34 Montebello terġa’ tirritorna. It-traskrizzjonijiet il-ġodda jiġu esebiti. Uħud minnhom kellhom jerġgħu jsiru minħabba li kien fihom xi żballji.
Christoph Schwaiger
10:31 Montebello toħroġ mill-awla sakemm ir-reġistratur li għamlet it-traskrizzjonijiet tar-rekordings tasal.
Christoph Schwaiger
10:30 Montebello tordna biex it-traskrizzjonijiet il-ġodda tar-rekordings jiġu esebiti llum. L-istqarrijiet tal-akkużat se jiġu esebiti fis-seduta li jmiss mill-prosekuzzjoni.
Christoph Schwaiger
10:25 Tidħol il-Maġistrat Rachel Montebello
Christoph Schwaiger
10:13 L-avukat ta' Theuma Matthew Brincat jinsab preżenti fl-awla wkoll.
Sephora Francalanza
10:08 Yorgen Fenech kien diġà preżenti fl-awla meta daħlu l-ġurnalisti u l-qraba. Theuma ntlemaħ fil-kuritur tal-qorti.

Persuna mill-pubbliku marret fuq Fenech u ħaditlu b'idu.
Sephora Francalanza
10:07 Merħba għal dan il-blogg f'seduta oħra tal-kumpilazzjoni tax-xhieda kontra Yorgen Fenech. Ninsabu live minn awla 22.
Sephora Francalanza

Xi spikka fl-aħħar seduta?

 • Keith ġieli ċempel lil Yorgen meta kien miegħu
 • Keith kesaħ meta Yorgen infurmah bil-qtil
 • Yorgen qallu li Joseph Muscat kien indannat meta sar jaf.
 • Silvio Valletta kien jgħaddi l-informazzjoni lil Yorgen
 • Skont Yorgen, Keith Schembri mar jitkixxef mal-Imħallef Antonio Mizzi minħabba x-Xiħ (Joseph Muscat)
 • Yorgen jgħid li Keith Schembri kien jaf b’kollox
 • Joseph Muscat issemma darba fil-konverżazzjonijiet bejn Melvin u Yorgen
 • Ġew traskritti aktar minn 130 rekording li kellu fil-kaxxa Melvin Theuma

L-investigazzjoni qed titmexxa mill-Ispettur tal-Pulizija Keith Arnaud u Kurt Zahra.

L-avukati Marion Camilleri u Gianluca Caruana Curran qed jidhru għall-akkużat. L-avukati Jason Azzopardi u Therese Comodini Cachia qed jidhru għall-familja Caruana Galizia.