Matthew Caruana Galizia jappella għall-informazzjoni

matthew caruana galizia

Matthew Caruana Galizia, iben il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia, appella fuq Facebook biex isib lill-persuna li bagħtet informazzjoni lill-ommu f’April 2017.

Huwa appella biex din il-persuna tagħhmel kuntatt miegħu permezz ta’ pjattaformi siguri peress li din il-persuna kienet għaddiet informazzjoni lil Daphne dwar telefonati mingħand Keith Schembri u persuni oħrajn.

Caruana Galizia qal li dan il-kuntatt huwa importanti. Jidher li iben Daphne ma jafx min hu dan is-sors u għaldaqstant ippubblika l-kuntatti ta’ fejn jistgħu jagħmlu kuntatt miegħu fuq Threema u Signal li t-tnejn huma żewġ pjattaformi siguri tal-komunikazzjoni.

Mhux magħruf x’informazzjoni seta’ kellha din il-persuna dwar Keith Schembri li dak iż-żmien kien jokkupa l-pożizzjoni ta’ Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Ix-xahar ta’ April kien eżatt qabel ma tħabbret id-data tal-elezzjoni bikrija li saret f’Ġunju 2017.

Around April 2017, someone contacted my mother with information about phone calls received by Keith Schembri and others….

Posted by Matthew Caruana Galizia on Sunday, August 2, 2020